Danh sách tiểu hành tinh/17101–17200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17101 Sakenova 1999 JZ38 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17102 Begzhigitova 1999 JB41 10/05/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17103 Kadyrsizova 1999 JC42 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17104 McCloskey 1999 JV46 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17105 1999 JC47 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17106 1999 JT48 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17107 1999 JJ51 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17108 Patricorbett 1999 JL51 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17109 1999 JF52 10/05/1999 Socorro LINEAR 27 km MPC · JPL
17110 1999 JG52 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17111 1999 JH52 10/05/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
17112 1999 JM52 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17113 1999 JE54 10/05/1999 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
17114 1999 JJ54 10/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17115 Justiniano 1999 JT54 10/05/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17116 1999 JO57 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17117 1999 JL58 10/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17118 1999 JM58 10/05/1999 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
17119 Alexisrodrz 1999 JP59 10/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17120 1999 JP60 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
17121 Fernandonido 1999 JX60 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
17122 1999 JH63 10/05/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
17123 1999 JQ63 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
17124 1999 JC65 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
17125 1999 JB68 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17126 1999 JH68 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
17127 1999 JE69 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17128 1999 JS75 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
17129 1999 JM78 13/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17130 1999 JV79 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17131 1999 JL80 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
17132 1999 JV80 12/05/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17133 1999 JC81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
17134 1999 JX81 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
17135 1999 JD82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
17136 1999 JE82 12/05/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
17137 1999 JK84 12/05/1999 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
17138 1999 JM84 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
17139 Malyshev 1999 JS86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
17140 1999 JU86 12/05/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17141 1999 JV94 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
17142 1999 JQ95 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
17143 1999 JN97 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17144 1999 JW98 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17145 1999 JG99 12/05/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
17146 1999 JB102 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17147 1999 JF102 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
17148 1999 JJ105 12/05/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
17149 1999 JM105 13/05/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17150 1999 JP109 13/05/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
17151 1999 JB114 13/05/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
17152 1999 JA118 13/05/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
17153 1999 JK119 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17154 1999 JS121 13/05/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
17155 1999 KZ1 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
17156 Kennethseitz 1999 KS3 19/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
17157 1999 KP6 21/05/1999 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
17158 1999 KA8 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
17159 1999 KG15 18/05/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
17160 1999 LT10 08/06/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
17161 1999 LQ13 09/06/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
17162 1999 LX13 09/06/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17163 Vasifedoseev 1999 LT19 09/06/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17164 1999 LP24 09/06/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17165 1999 LS27 09/06/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
17166 Secombe 1999 MC 17/06/1999 Reedy Creek J. Broughton 11 km MPC · JPL
17167 1999 NB 04/07/1999 Kleť Kleť Obs. 10 km MPC · JPL
17168 1999 NP3 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17169 Tatarinov 1999 NQ23 14/07/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
17170 Vsevustinov 1999 NS25 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
17171 1999 NB38 14/07/1999 Socorro LINEAR 41 km MPC · JPL
17172 1999 NZ41 14/07/1999 Socorro LINEAR 34 km MPC · JPL
17173 Evgenyamosov 1999 RN10 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
17174 1999 RX53 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
17175 1999 SS3 24/09/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
17176 Viktorov 1999 SH17 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17177 1999 TA41 08/10/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
17178 1999 TK218 15/10/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
17179 Codina 1999 TC224 04/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
17180 1999 TS291 10/10/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
17181 1999 UM3 19/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
17182 1999 VU 01/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
17183 1999 VO2 05/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
17184 Carlrogers 1999 VL22 13/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 12 km MPC · JPL
17185 Mcdavid 1999 VU23 14/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,7 km MPC · JPL
17186 Sergivanov 1999 VP28 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
17187 1999 VM72 14/11/1999 Xinglong SCAP 4,9 km MPC · JPL
17188 1999 WC2 17/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
17189 1999 WU3 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17190 Retopezzoli 1999 WY8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 5,1 km MPC · JPL
17191 1999 XS107 04/12/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
17192 Loharu 1999 XL172 10/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
17193 Alexeybaran 1999 XC205 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17194 1999 XA221 14/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
17195 Jimrichardson 1999 XQ234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,2 km MPC · JPL
17196 Mastrodemos 1999 XW234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
17197 Matjazbone 2000 AC12 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
17198 Gorjup 2000 AA31 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
17199 2000 AT40 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
17200 2000 AF47 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL