Danh sách tiểu hành tinh/16201–16300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16201 2000 CK1 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
16202 Srivastava 2000 CE28 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16203 Jessicastahl 2000 CH32 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
16204 2000 CT33 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,6 km MPC · JPL
16205 2000 CC34 04/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 2,7 km MPC · JPL
16206 2000 CL39 04/02/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
16207 Montgomery 2000 CV40 01/02/2000 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
16208 2000 CL52 02/02/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16209 Sterner 2000 CB56 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16210 2000 CY61 02/02/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16211 Samirsur 2000 CL83 04/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
16212 Theberge 2000 CB84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16213 2000 CG85 04/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
16214 Venkatachalam 2000 CM87 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16215 Venkatraman 2000 CB104 11/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
16216 2000 DR4 28/02/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL
16217 Peterbroughton 2000 DR13 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
16218 Mintakeyes 2000 DV14 26/02/2000 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
16219 Venturelli 2000 DL29 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
16220 Mikewagner 2000 DB40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
16221 Kevinyang 2000 DX48 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
16222 Donnanderson 2000 DK55 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
16223 2000 DR69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
16224 2000 DU69 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
16225 Georgebaldo 2000 DF71 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16226 Beaton 2000 DT72 29/02/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
16227 2000 DY73 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16228 2000 EC39 08/03/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
16229 2000 EM46 09/03/2000 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
16230 Benson 2000 EA95 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16231 Jessberger 2000 ES130 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
16232 Chijagerbs 2000 ED152 06/03/2000 Haleakala NEAT 15 km MPC · JPL
16233 2000 FA12 31/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16234 Bosse 2000 FR20 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
16235 2000 FF46 29/03/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16236 Stebrehmer 2000 GG51 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
16237 2000 GX76 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
16238 Chappe 2000 GY104 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
16239 Dower 2000 GY105 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
16240 2000 GJ115 08/04/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16241 Dvorsky 2000 GD126 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16242 2000 GT126 07/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
16243 Rosenbauer 2000 GO147 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
16244 Brož 2000 GQ147 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
16245 2000 GM160 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16246 Cantor 2000 HO3 27/04/2000 Prescott P. G. Comba 7,2 km MPC · JPL
16247 Esner 2000 HY11 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
16248 Fox 2000 HT13 28/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16249 Cauchy 2000 HT14 29/04/2000 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
16250 Delbó 2000 HP26 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
16251 Barbifrank 2000 HX48 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16252 Franfrost 2000 HQ51 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
16253 Griffis 2000 HJ52 29/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
16254 Harper 2000 HZ53 29/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16255 Hampton 2000 HX63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
16256 2000 JM2 03/05/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
16257 2000 JY6 04/05/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
16258 Willhayes 2000 JP13 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
16259 Housinger 2000 JR13 06/05/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
16260 Sputnik 2000 JO15 09/05/2000 Reedy Creek J. Broughton 5,0 km MPC · JPL
16261 Iidemachi 2000 JF18 04/05/2000 Nanyo T. Okuni 8,3 km MPC · JPL
16262 Rikurtz 2000 JR32 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
16263 2000 JV37 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
16264 Richlee 2000 JH40 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
16265 Lemay 2000 JL43 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
16266 Johconnell 2000 JX43 07/05/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
16267 Mcdermott 2000 JY43 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
16268 Mcneeley 2000 JD44 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
16269 Merkord 2000 JP44 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
16270 2000 JH48 09/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16271 Duanenichols 2000 JC55 06/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
16272 2000 JS55 06/05/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
16273 Oneill 2000 JS56 06/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
16274 Pavlica 2000 JX56 06/05/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
16275 2000 JP58 06/05/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
16276 2000 JX61 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
16277 Mallada 2000 JW74 04/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
16278 2000 JM77 07/05/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
16279 2000 KJ23 28/05/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
16280 Groussin 2000 LS6 01/06/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
16281 2071 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
16282 2512 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16283 2545 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
16284 2861 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
16285 3047 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
16286 4057 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
16287 4096 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
16288 4169 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,0 km MPC · JPL
16289 4201 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
16290 4204 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
16291 4315 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
16292 4557 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
16293 4613 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
16294 4758 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,7 km MPC · JPL
16295 4820 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
16296 6308 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
16297 6346 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
16298 6529 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
16299 6566 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
16300 6569 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL