Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/18201–18300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
18201 2733 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
18202 2757 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,5 km MPC · JPL
18203 2837 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18204 3065 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18205 3090 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 12 km MPC · JPL
18206 3093 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 13 km MPC · JPL
18207 4041 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18208 4095 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
18209 4158 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18210 4529 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18211 4597 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
18212 4603 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
18213 4607 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18214 4615 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
18215 4792 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
18216 4917 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
18217 5021 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18218 6245 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
18219 6260 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
18220 6286 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18221 6526 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,1 km MPC · JPL
18222 6669 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18223 6700 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
18224 6726 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18225 7069 P-L 22/10/1960 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
18226 1182 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 5,6 km MPC · JPL
18227 1222 T-1 25/03/1971 Palomar PLS 7,8 km MPC · JPL
18228 Hyperenor 3163 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 23 km MPC · JPL
18229 3222 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18230 3285 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18231 3286 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
18232 3322 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 6,8 km MPC · JPL
18233 4068 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18234 4262 T-1 26/03/1971 Palomar PLS 9,7 km MPC · JPL
18235 Lynden-Bell 1003 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,8 km MPC · JPL
18236 Bernardburke 1059 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,1 km MPC · JPL
18237 Kenfreeman 1182 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
18238 Frankshu 1241 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,8 km MPC · JPL
18239 Ekers 1251 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 10 km MPC · JPL
18240 Mould 1317 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
18241 Genzel 1325 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
18242 Peebles 2102 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
18243 Gunn 2272 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,9 km MPC · JPL
18244 Anneila 3008 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
18245 3061 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
18246 3088 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18247 3151 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18248 3152 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18249 3175 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
18250 3178 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
18251 3207 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18252 3282 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18253 3295 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18254 4062 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18255 4188 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18256 4195 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18257 4209 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
18258 4250 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,5 km MPC · JPL
18259 4311 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
18260 5056 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
18261 5065 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,9 km MPC · JPL
18262 5125 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 9,1 km MPC · JPL
18263 Anchialos 5167 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 21 km MPC · JPL
18264 5184 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
18265 1136 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
18266 1189 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
18267 2122 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
18268 Dardanos 2140 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 20 km MPC · JPL
18269 2206 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,1 km MPC · JPL
18270 2312 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
18271 2332 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
18272 2495 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
18273 3140 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
18274 3150 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
18275 3173 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
18276 3355 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
18277 3446 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,4 km MPC · JPL
18278 Drymas 4035 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 29 km MPC · JPL
18279 4221 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 9,2 km MPC · JPL
18280 4245 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
18281 Tros 4317 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 14 km MPC · JPL
18282 Ilos 4369 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 15 km MPC · JPL
18283 5165 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
18284 Tsereteli 1970 PU 10/08/1970 Nauchnij Crimean Astrophysical Obs. 3,4 km MPC · JPL
18285 Vladplatonov 1972 GJ 14/04/1972 Nauchnij L. I. Chernykh 16 km MPC · JPL
18286 Kneipp 1973 UN5 27/10/1973 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,4 km MPC · JPL
18287 Verkin 1975 TU3 03/10/1975 Nauchnij L. I. Chernykh 5,9 km MPC · JPL
18288 Nozdrachev 1975 VX2 02/11/1975 Nauchnij T. M. Smirnova 8,8 km MPC · JPL
18289 Yokoyamakoichi 1976 UB16 22/10/1976 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 10 km MPC · JPL
18290 Sumiyoshi 1977 DR2 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,7 km MPC · JPL
18291 Wani 1977 DL4 18/02/1977 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 3,6 km MPC · JPL
18292 Zoltowski 1977 FB 17/03/1977 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,6 km MPC · JPL
18293 Pilyugin 1978 SQ4 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 4,1 km MPC · JPL
18294 Rudenko 1978 SF5 27/09/1978 Nauchnij L. I. Chernykh 3,0 km MPC · JPL
18295 Borispetrov 1978 TT7 02/10/1978 Nauchnij L. V. Zhuravleva 6,8 km MPC · JPL
18296 1978 VW2 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 7,2 km MPC · JPL
18297 1978 VG4 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
18298 1979 MZ4 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,8 km MPC · JPL
18299 1979 MT8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 9,7 km MPC · JPL
18300 1979 PA 14/08/1979 Kleť A. Mrkos 9,7 km MPC · JPL