Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/172101–172200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
172101 2002 FR14 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172102 2002 FK15 16/03/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
172103 2002 FT34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
172104 2002 GA12 15/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
172105 2002 GB18 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172106 2002 GH24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
172107 2002 GW41 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172108 2002 GH60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
172109 2002 GP72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
172110 2002 GV79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172111 2002 GV87 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172112 2002 GB88 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172113 2002 GA93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
172114 2002 GA108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172115 2002 GH112 10/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
172116 2002 GO113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172117 2002 GH114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172118 2002 GN114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172119 2002 GR117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172120 2002 GZ131 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172121 2002 GO135 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172122 2002 GD151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172123 2002 GQ168 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172124 2002 GA171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172125 2002 HE4 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172126 2002 HV4 18/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
172127 2002 HD10 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
172128 2002 HO14 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172129 2002 HR16 18/04/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
172130 2002 JC21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
172131 2002 JT24 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172132 2002 JE34 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172133 2002 JH39 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
172134 2002 JN40 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
172135 2002 JK48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
172136 2002 JP56 09/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
172137 2002 JY61 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
172138 2002 JK64 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
172139 2002 JS77 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172140 2002 JP78 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
172141 2002 JT79 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172142 2002 JN80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172143 2002 JW80 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
172144 2002 JO101 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
172145 2002 JY138 09/05/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
172146 2002 JJ149 15/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172147 2002 KU5 16/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
172148 2002 LU5 04/06/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
172149 2002 LA13 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
172150 2002 LR36 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172151 2002 LL43 10/06/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172152 2002 LH62 12/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
172153 2002 NK6 11/07/2002 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
172154 2002 NR13 04/07/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172155 2002 NM18 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172156 2002 ND22 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
172157 2002 NN26 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
172158 2002 NS28 13/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172159 2002 NJ30 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172160 2002 NF32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
172161 2002 NR34 09/07/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
172162 2002 NX37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
172163 2002 NV48 14/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172164 2002 NR52 14/07/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
172165 2002 NL53 14/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172166 2002 NU56 01/07/2002 Lake Tekapo P. J. Tristram 2,4 km MPC · JPL
172167 2002 NK61 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
172168 2002 OA1 17/07/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
172169 2002 OY2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172170 2002 OE4 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
172171 2002 PT 02/08/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,9 km MPC · JPL
172172 2002 PU23 06/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
172173 2002 PW24 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
172174 2002 PW26 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
172175 2002 PP36 06/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
172176 2002 PH41 04/08/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
172177 2002 PS42 05/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172178 2002 PU43 05/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172179 2002 PK47 10/08/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
172180 2002 PR48 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
172181 2002 PW48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
172182 2002 PK74 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172183 2002 PZ74 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172184 2002 PT83 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
172185 2002 PS104 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
172186 2002 PK108 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
172187 2002 PX112 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
172188 2002 PD117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
172189 2002 PA122 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
172190 2002 PQ126 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
172191 Ralphmcnutt 2002 PH152 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
172192 2002 PB156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,5 km MPC · JPL
172193 2002 PA160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
172194 2002 PD162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,9 km MPC · JPL
172195 2002 QK9 19/08/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
172196 2002 QT12 26/08/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
172197 2002 QF19 26/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
172198 2002 QF20 28/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
172199 2002 QK24 29/08/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
172200 2002 QO28 29/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL