Danh sách tiểu hành tinh/171701–171800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171701 2000 SU262 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171702 2000 SH280 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171703 2000 SC293 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171704 2000 SU294 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171705 2000 SC302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171706 2000 SE308 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171707 2000 SV327 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171708 2000 TL24 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171709 2000 TC45 01/10/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
171710 2000 TD51 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171711 2000 TR63 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171712 2000 UO8 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171713 2000 UC20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171714 2000 UW42 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171715 2000 UD43 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171716 2000 UD57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171717 2000 UP59 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171718 2000 UQ69 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171719 2000 UN85 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171720 2000 US92 25/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
171721 2000 UW93 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171722 2000 UH109 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171723 2000 VG13 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171724 2000 WG 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171725 2000 WW15 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171726 2000 WO21 21/11/2000 Needville Needville Obs. 1,0 km MPC · JPL
171727 2000 WT24 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171728 2000 WX25 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171729 2000 WE31 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171730 2000 WX50 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171731 2000 WD56 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171732 2000 WR65 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171733 2000 WD71 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171734 2000 WY76 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171735 2000 WT94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171736 2000 WQ97 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171737 2000 WA98 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171738 2000 WB110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171739 2000 WG115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171740 2000 WH115 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171741 2000 WX119 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171742 2000 WF177 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171743 2000 WD184 30/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
171744 2000 WU195 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171745 2000 XU 01/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
171746 2000 XT18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171747 2000 XU30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171748 2000 YM2 19/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
171749 2000 YG5 20/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171750 2000 YS10 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171751 2000 YB17 22/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171752 2000 YZ21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
171753 2000 YN22 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171754 2000 YB24 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171755 2000 YR43 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171756 2000 YH59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171757 2000 YK59 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171758 2000 YZ83 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171759 2000 YR92 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171760 2000 YU97 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171761 2000 YR98 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171762 2000 YT108 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
171763 2000 YM110 30/12/2000 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
171764 2000 YP110 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171765 2000 YO131 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
171766 2000 YY143 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
171767 2001 AW8 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171768 2001 AW22 03/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171769 2001 AD40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171770 2001 AO51 15/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171771 2001 AM53 04/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
171772 2001 BN9 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171773 2001 BJ10 17/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
171774 2001 BW18 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171775 2001 BC20 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171776 2001 BU21 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171777 2001 BP22 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171778 2001 BG24 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171779 2001 BF40 18/01/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
171780 2001 BN41 24/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171781 2001 BG52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171782 2001 BK52 17/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171783 2001 BX62 29/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171784 2001 BV67 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171785 2001 BK70 25/01/2001 Needville W. G. Dillon 1,0 km MPC · JPL
171786 2001 BF83 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171787 2001 CG2 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171788 2001 CR3 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171789 2001 CJ8 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171790 2001 CP14 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171791 2001 CZ16 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171792 2001 CM33 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
171793 2001 CW42 13/02/2001 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
171794 2001 DM7 16/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
171795 2001 DX15 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171796 2001 DX16 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171797 2001 DL18 16/02/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171798 2001 DW24 17/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171799 2001 DO32 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
171800 2001 DJ38 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL