Danh sách tiểu hành tinh/171501–171600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171501 1997 MZ5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171502 1997 ND2 03/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171503 1998 DZ11 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
171504 1998 EP5 01/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171505 1998 HV35 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171506 1998 HC44 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171507 1998 HC111 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171508 1998 MY13 19/06/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
171509 1998 QV18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
171510 1998 QC23 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171511 1998 QY83 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171512 1998 RP20 14/09/1998 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
171513 1998 RJ63 14/09/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
171514 1998 SG23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171515 1998 SW48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
171516 1998 SQ92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171517 1998 SQ155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
171518 1998 TO 10/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
171519 1998 US19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171520 1999 AR19 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171521 1999 CH3 07/02/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,8 km MPC · JPL
171522 1999 CY5 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171523 1999 CE83 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
171524 1999 CP111 12/02/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
171525 1999 CW111 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
171526 1999 HO7 19/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171527 1999 HT9 17/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171528 1999 JH28 10/05/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
171529 1999 JK70 12/05/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
171530 1999 JN102 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171531 1999 JR114 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171532 1999 JB134 15/05/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
171533 1999 KC10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171534 1999 NC48 13/07/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171535 1999 RZ11 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171536 1999 RH61 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171537 1999 RZ65 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171538 1999 RY66 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171539 1999 RJ86 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171540 1999 RX86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171541 1999 RY108 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171542 1999 RH125 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171543 1999 RM134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
171544 1999 RJ144 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171545 1999 RR145 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
171546 1999 RA154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
171547 1999 RH154 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
171548 1999 RS161 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171549 1999 RE209 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171550 1999 SK15 30/09/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171551 1999 TK7 07/10/1999 Monte Agliale S. Donati 1,4 km MPC · JPL
171552 1999 TD12 10/10/1999 Gnosca S. Sposetti 4,3 km MPC · JPL
171553 1999 TG39 03/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171554 1999 TR57 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171555 1999 TF74 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171556 1999 TW129 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
171557 1999 TO140 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
171558 1999 TE147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171559 1999 TU147 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
171560 1999 TX161 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171561 1999 TT169 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
171562 1999 TZ177 10/10/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171563 1999 TR178 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171564 1999 TX219 01/10/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
171565 1999 TD227 05/10/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
171566 1999 TG272 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171567 1999 TF284 09/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171568 1999 TJ286 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
171569 1999 UD3 16/10/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,0 km MPC · JPL
171570 1999 UK28 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171571 1999 US38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171572 1999 UJ42 21/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171573 1999 UH43 28/10/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171574 1999 VS4 05/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
171575 1999 VM5 06/11/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,6 km MPC · JPL
171576 1999 VP11 07/11/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
171577 1999 VW14 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171578 1999 VW21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,2 km MPC · JPL
171579 1999 VD23 12/11/1999 Gnosca S. Sposetti 1,7 km MPC · JPL
171580 1999 VW42 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171581 1999 VE57 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
171582 1999 VX80 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
171583 1999 VQ88 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171584 1999 VF96 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171585 1999 VG104 09/11/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
171586 1999 VR164 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
171587 1999 VU168 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171588 Náprstek 1999 WG1 26/11/1999 Kleť J. Tichá, M. Tichý 1,4 km MPC · JPL
171589 1999 WP5 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
171590 1999 WH7 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
171591 1999 WT10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171592 1999 WN14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171593 1999 XK40 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171594 1999 XZ40 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
171595 1999 XM44 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171596 1999 XN47 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
171597 1999 XV53 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171598 1999 XN57 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171599 1999 XJ63 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
171600 1999 XN122 07/12/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL