Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/171101–171200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171101 2005 EL266 13/03/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171102 2005 EZ268 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171103 2005 EO269 15/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171104 2005 ER277 09/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171105 2005 EG280 10/03/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
171106 2005 EE285 12/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
171107 2005 EG287 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
171108 2005 EM289 09/03/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
171109 2005 EA291 10/03/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171110 2005 EQ292 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
171111 2005 EN293 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171112 Sickafoose 2005 ER301 11/03/2005 Kitt Peak A. Gulbis 1,7 km MPC · JPL
171113 2005 EY305 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171114 2005 EC311 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171115 2005 FW3 17/03/2005 Catalina CSS 6,7 km MPC · JPL
171116 2005 GO 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
171117 2005 GF1 01/04/2005 Črni Vrh Črni Vrh 4,1 km MPC · JPL
171118 Szigetköz 2005 GJ1 02/04/2005 Piszkéstető K. Sárneczky 3,6 km MPC · JPL
171119 2005 GA3 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171120 2005 GN4 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171121 2005 GM7 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
171122 2005 GH8 02/04/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171123 2005 GU11 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
171124 2005 GV22 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
171125 2005 GR23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171126 2005 GT23 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
171127 2005 GT26 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
171128 2005 GA28 03/04/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
171129 2005 GG28 03/04/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
171130 2005 GC31 04/04/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
171131 2005 GM34 01/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171132 2005 GZ36 02/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
171133 2005 GP38 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171134 2005 GC41 04/04/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
171135 2005 GR44 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171136 2005 GW52 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171137 2005 GX53 04/04/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
171138 2005 GX54 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171139 2005 GG55 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
171140 2005 GX56 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171141 2005 GK57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
171142 2005 GZ58 04/04/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
171143 2005 GC59 05/04/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
171144 2005 GA66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
171145 2005 GD66 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171146 2005 GH67 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171147 2005 GR68 02/04/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
171148 2005 GX68 02/04/2005 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
171149 2005 GY72 04/04/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171150 2005 GB73 04/04/2005 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
171151 2005 GD75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
171152 2005 GK78 06/04/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
171153 Allanrahill 2005 GL81 10/04/2005 RAS A. Lowe 3,6 km MPC · JPL
171154 2005 GG87 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171155 2005 GN88 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171156 2005 GA90 05/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171157 2005 GE95 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171158 2005 GN110 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
171159 2005 GM112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
171160 2005 GN112 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
171161 2005 GJ114 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
171162 2005 GD118 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171163 2005 GF119 11/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
171164 2005 GD122 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171165 2005 GF127 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
171166 2005 GM128 13/04/2005 RAS A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
171167 2005 GE134 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
171168 2005 GT137 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
171169 2005 GL159 12/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
171170 2005 GZ163 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171171 Prior 2005 GZ164 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171172 2005 GS168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
171173 2005 GT168 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
171174 2005 GW169 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171175 2005 GZ170 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
171176 2005 GF172 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
171177 2005 GY178 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171178 2005 GL179 15/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
171179 2005 GX214 03/04/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
171180 2005 HK 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171181 2005 HJ1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171182 2005 HW1 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171183 Haleakala 2005 HJ4 30/04/2005 Haleakala-Faulkes Faulkes Project 1,9 km MPC · JPL
171184 2005 JB1 03/05/2005 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
171185 2005 JW10 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 1,8 km MPC · JPL
171186 2005 JQ11 04/05/2005 Mauna Kea C. Veillet 3,9 km MPC · JPL
171187 2005 JV15 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
171188 2005 JR20 04/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
171189 2005 JR21 04/05/2005 Siding Spring SSS 5,7 km MPC · JPL
171190 2005 JQ22 01/05/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
171191 2005 JT22 01/05/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
171192 2005 JX22 02/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
171193 2005 JG25 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171194 2005 JJ27 03/05/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
171195 2005 JY30 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
171196 2005 JO31 04/05/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
171197 2005 JF32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
171198 2005 JX43 04/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
171199 2005 JH47 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
171200 2005 JJ48 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL