Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/171201–171300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
171201 2005 JC49 04/05/2005 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
171202 2005 JS55 04/05/2005 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
171203 2005 JD57 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171204 2005 JD60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
171205 2005 JD61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
171206 2005 JE62 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
171207 2005 JQ63 09/05/2005 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
171208 2005 JN64 04/05/2005 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
171209 2005 JJ65 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
171210 2005 JA69 06/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
171211 2005 JP69 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171212 2005 JA70 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171213 2005 JD72 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
171214 2005 JL73 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
171215 2005 JJ77 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
171216 2005 JG85 08/05/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
171217 2005 JN87 09/05/2005 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
171218 2005 JN89 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
171219 2005 JU100 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
171220 2005 JF105 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
171221 2005 JD113 10/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
171222 2005 JK125 11/05/2005 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
171223 2005 JY132 14/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
171224 2005 JD136 11/05/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
171225 2005 JR138 13/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
171226 2005 JR142 15/05/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
171227 2005 JS151 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
171228 2005 JO153 04/05/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171229 2005 JZ154 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
171230 2005 JB160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
171231 2005 JC160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
171232 2005 JK160 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
171233 2005 JU163 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
171234 2005 JO165 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
171235 2005 JZ165 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
171236 2005 JR177 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
171237 2005 JZ177 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
171238 2005 KR7 19/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
171239 2005 KO10 29/05/2005 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
171240 2005 KA11 31/05/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,3 km MPC · JPL
171241 2005 KY11 30/05/2005 Junk Bond Junk Bond Obs. 6,8 km MPC · JPL
171242 2005 LJ5 02/06/2005 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
171243 2005 LP8 05/06/2005 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
171244 2005 LT8 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
171245 2005 LF9 01/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
171246 2005 LD36 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
171247 2005 LJ38 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
171248 2005 LC49 10/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
171249 2005 MV1 19/06/2005 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
171250 2005 MU14 29/06/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171251 2005 MU35 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
171252 2005 MF53 29/06/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
171253 2005 NJ12 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
171254 2005 NH56 05/07/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
171255 2005 NX89 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
171256 Lucieconstant 2005 PU5 08/08/2005 Saint-Sulpice B. Christophe 4,2 km MPC · JPL
171257 2005 QP77 25/08/2005 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
171258 2005 QW84 30/08/2005 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
171259 2006 BM103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
171260 2006 BN132 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171261 2006 DA33 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171262 2006 DA80 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
171263 2006 DV84 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171264 2006 DJ92 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
171265 2006 DQ107 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
171266 2006 DU115 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171267 2006 DQ126 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171268 2006 DD185 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171269 2006 DX189 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 910 m MPC · JPL
171270 2006 DP192 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
171271 2006 EU6 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
171272 2006 ED47 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
171273 2006 FR 22/03/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
171274 2006 FR2 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
171275 2006 FE4 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
171276 2006 FP12 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
171277 2006 FF23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
171278 2006 FS27 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
171279 2006 FV29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
171280 2006 FY34 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
171281 2006 FJ36 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
171282 2006 FK41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
171283 2006 FK47 23/03/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
171284 2006 FL47 24/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
171285 2006 FM49 25/03/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
171286 2006 FF51 30/03/2006 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
171287 2006 GK3 07/04/2006 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
171288 2006 GY21 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
171289 2006 GE31 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
171290 2006 GA32 06/04/2006 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
171291 2006 GH35 07/04/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
171292 2006 GS38 06/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
171293 2006 GV38 06/04/2006 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
171294 2006 GX38 07/04/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
171295 2006 HD1 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
171296 2006 HN1 18/04/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
171297 2006 HX2 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
171298 2006 HV3 18/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
171299 2006 HK6 18/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
171300 2006 HV7 20/04/2006 RAS A. Lowe 980 m MPC · JPL