Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/170101–170200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
170101 2002 XM70 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
170102 2002 XM74 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170103 2002 XT74 11/12/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
170104 2002 XR75 11/12/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170105 2002 XA85 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170106 2002 XW87 12/12/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
170107 2002 XJ88 12/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170108 2002 XW89 14/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170109 2002 XX92 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170110 2002 XH95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170111 2002 XH101 05/12/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170112 2002 XK102 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170113 2002 XV103 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
170114 2002 XN104 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170115 2002 XV105 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170116 2002 XA110 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
170117 2002 YD13 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170118 2002 YW15 31/12/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
170119 2002 YY16 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
170120 2002 YR18 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170121 2002 YE23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170122 2002 YU26 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
170123 2002 YV32 27/12/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
170124 2003 AE4 03/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
170125 2003 AL4 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
170126 2003 AT9 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
170127 2003 AZ12 01/01/2003 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
170128 2003 AN17 03/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
170129 2003 AF19 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
170130 2003 AH19 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170131 2003 AC26 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
170132 2003 AK27 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
170133 2003 AB36 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170134 2003 AZ42 05/01/2003 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
170135 2003 AH56 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
170136 2003 AV62 08/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
170137 2003 AP65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
170138 2003 AC67 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170139 2003 AM70 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
170140 2003 AQ71 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170141 2003 AQ76 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
170142 2003 AH79 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
170143 2003 AD81 11/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
170144 2003 AN81 10/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
170145 2003 BF1 24/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
170146 2003 BX18 26/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
170147 2003 BA29 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170148 2003 BZ48 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
170149 2003 BB49 26/01/2003 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
170150 2003 BW88 28/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
170151 2003 CE1 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170152 2003 CU14 03/02/2003 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
170153 2003 CY14 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
170154 2003 DT6 23/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 4,0 km MPC · JPL
170155 2003 DU17 28/02/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
170156 2003 EC1 03/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170157 2003 EV7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
170158 2003 EJ9 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
170159 2003 EG18 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
170160 2003 EM40 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170161 2003 EX59 14/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
170162 Nicolashayek 2003 FJ2 23/03/2003 Vicques M. Ory 4,6 km MPC · JPL
170163 2003 FE31 23/03/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
170164 2003 FS41 25/03/2003 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
170165 2003 FN44 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
170166 2003 FC55 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170167 2003 FN78 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
170168 2003 FF86 28/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
170169 2003 FG106 26/03/2003 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
170170 2003 FY130 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
170171 2003 GZ16 05/04/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
170172 2003 HV7 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170173 2003 HF38 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170174 2003 KF5 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 840 m MPC · JPL
170175 2003 KE9 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170176 2003 MU1 21/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
170177 2003 MX1 22/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
170178 2003 MR2 25/06/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170179 2003 MR3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
170180 2003 MP5 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
170181 2003 MS6 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
170182 2003 MR8 28/06/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
170183 2003 MB11 26/06/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
170184 2003 MV11 27/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
170185 2003 NY3 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
170186 2003 NS6 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,7 km MPC · JPL
170187 2003 NF10 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
170188 2003 OE2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
170189 2003 OF4 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
170190 2003 OU4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
170191 2003 OY4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
170192 2003 OH5 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
170193 2003 OA6 24/07/2003 Majorca Mallorca Obs. 1,6 km MPC · JPL
170194 2003 OL7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
170195 2003 OP7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
170196 2003 OM8 26/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
170197 2003 OW9 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
170198 2003 OD10 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
170199 2003 OV16 26/07/2003 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
170200 2003 OP19 30/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL