Danh sách tiểu hành tinh/169701–169800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169701 2002 LZ27 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169702 2002 LP28 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169703 2002 LR34 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169704 2002 LE36 09/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169705 2002 LV36 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169706 2002 LP38 06/06/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169707 2002 LL39 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169708 2002 LE40 10/06/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169709 2002 LW42 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169710 2002 LA44 10/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169711 2002 LD45 05/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169712 2002 LX46 12/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169713 2002 LQ50 07/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
169714 2002 LB52 09/06/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169715 2002 LR53 09/06/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
169716 2002 LF62 05/06/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169717 2002 MF 17/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
169718 2002 MJ 17/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,1 km MPC · JPL
169719 2002 MU1 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169720 2002 NQ8 01/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169721 2002 NL10 04/07/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
169722 2002 NZ12 04/07/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169723 2002 NG15 05/07/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169724 2002 NJ28 12/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169725 2002 NB29 13/07/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
169726 2002 NE32 13/07/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169727 2002 NM34 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169728 2002 NH36 09/07/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169729 2002 NQ37 09/07/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169730 2002 NW46 11/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,8 km MPC · JPL
169731 2002 NQ47 14/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169732 2002 NW47 14/07/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169733 2002 NF52 14/07/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
169734 2002 NF56 03/07/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
169735 2002 NJ58 10/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169736 2002 NB61 14/07/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169737 2002 OM1 17/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169738 2002 ON1 17/07/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169739 2002 ON2 17/07/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169740 2002 OC5 16/07/2002 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,2 km MPC · JPL
169741 2002 OK6 20/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
169742 2002 OZ11 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169743 2002 OK13 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169744 2002 OF18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169745 2002 OT18 18/07/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169746 2002 OQ19 21/07/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169747 2002 OY24 23/07/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
169748 2002 OL25 30/07/2002 Haleakala A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
169749 2002 PA3 03/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
169750 2002 PD5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169751 2002 PO5 04/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169752 2002 PX19 06/08/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169753 2002 PY23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169754 2002 PE25 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169755 2002 PW27 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169756 2002 PE30 06/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
169757 2002 PL31 06/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169758 2002 PF34 07/08/2002 Reedy Creek J. Broughton 2,3 km MPC · JPL
169759 2002 PT35 06/08/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169760 2002 PD41 04/08/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169761 2002 PE48 10/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169762 2002 PF49 10/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169763 2002 PL51 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169764 2002 PC57 09/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169765 2002 PF60 10/08/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169766 2002 PJ71 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169767 2002 PS73 12/08/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169768 2002 PY77 11/08/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
169769 2002 PW85 13/08/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169770 2002 PJ89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169771 2002 PV89 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169772 2002 PD90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169773 2002 PM90 11/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169774 2002 PP90 12/08/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
169775 2002 PM99 14/08/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169776 2002 PF102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169777 2002 PU102 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169778 2002 PW102 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169779 2002 PC104 12/08/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169780 2002 PR116 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169781 2002 PG121 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169782 2002 PT123 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
169783 2002 PB133 14/08/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169784 2002 PP133 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169785 2002 PX134 14/08/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
169786 2002 PS136 15/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169787 2002 PH137 15/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169788 2002 PT139 13/08/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169789 2002 PZ156 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,3 km MPC · JPL
169790 2002 PD157 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
169791 2002 PB158 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,5 km MPC · JPL
169792 2002 PP161 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,3 km MPC · JPL
169793 2002 PU164 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 1,4 km MPC · JPL
169794 2002 PD171 07/08/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169795 2002 PE173 11/08/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
169796 2002 PV177 08/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169797 2002 PU180 15/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169798 2002 PZ180 15/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169799 2002 QO 16/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169800 2002 QJ4 16/08/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL