Danh sách tiểu hành tinh/169601–169700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169601 2002 GA84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169602 2002 GF84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169603 2002 GP84 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169604 2002 GQ85 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169605 2002 GT92 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169606 2002 GF95 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169607 2002 GM101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169608 2002 GA102 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169609 2002 GD103 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169610 2002 GH108 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169611 2002 GN112 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169612 2002 GM113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169613 2002 GY113 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169614 2002 GK115 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169615 2002 GK121 12/04/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
169616 2002 GN121 10/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
169617 2002 GC128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169618 2002 GB130 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169619 2002 GS136 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169620 2002 GE144 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169621 2002 GA148 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169622 2002 GZ150 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169623 2002 GB164 14/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
169624 2002 GF165 14/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169625 2002 GY167 09/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
169626 2002 GL169 09/04/2002 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
169627 2002 GY169 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169628 2002 GE171 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169629 2002 GZ171 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169630 2002 GK181 13/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
169631 2002 HJ1 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169632 2002 HG6 19/04/2002 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
169633 2002 HQ12 21/04/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
169634 2002 JW12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
169635 2002 JZ13 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169636 2002 JT15 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169637 2002 JY20 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
169638 2002 JJ21 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169639 2002 JF22 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169640 2002 JD23 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169641 2002 JJ24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169642 2002 JG27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169643 2002 JN27 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169644 2002 JH29 09/05/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
169645 2002 JP29 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169646 2002 JJ32 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169647 2002 JV36 07/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
169648 2002 JN37 08/05/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
169649 2002 JE42 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169650 2002 JC47 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169651 2002 JR48 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169652 2002 JU48 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169653 2002 JC49 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169654 2002 JU50 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169655 2002 JP51 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169656 2002 JZ52 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169657 2002 JY63 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169658 2002 JT65 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169659 2002 JE66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169660 2002 JG66 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169661 2002 JF67 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169662 2002 JS69 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169663 2002 JJ70 07/05/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169664 2002 JP70 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169665 2002 JM74 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169666 2002 JR76 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169667 2002 JL80 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169668 2002 JD84 11/05/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
169669 2002 JK86 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169670 2002 JT87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169671 2002 JX87 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169672 2002 JX88 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169673 2002 JS91 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169674 2002 JL93 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169675 2002 JM97 09/05/2002 Socorro LINEAR AMO 1,9 km MPC · JPL
169676 2002 JS97 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169677 2002 JK98 10/05/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169678 2002 JA102 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169679 2002 JB104 10/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169680 2002 JF110 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169681 2002 JM112 11/05/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169682 2002 JX113 15/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169683 2002 JD114 10/05/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
169684 2002 JM125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
169685 2002 JZ125 07/05/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169686 2002 JF132 09/05/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169687 2002 JT133 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169688 2002 JX138 09/05/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
169689 2002 JA141 10/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169690 2002 JK149 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169691 2002 KL1 16/05/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
169692 2002 LC1 02/06/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
169693 2002 LS4 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169694 2002 LC5 04/06/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
169695 2002 LK7 02/06/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
169696 2002 LZ10 05/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169697 2002 LZ12 05/06/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169698 2002 LR17 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169699 2002 LM18 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169700 2002 LK27 08/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL