Danh sách tiểu hành tinh/168701–168800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168701 2000 GU159 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168702 2000 GC175 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
168703 2000 GP183 02/04/2000 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 280 km MPC · JPL
168704 2000 GA186 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168705 2000 HN 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168706 2000 HE1 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168707 2000 HR6 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168708 2000 HJ10 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
168709 2000 HS34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
168710 2000 HE41 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168711 2000 HM74 30/04/2000 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
168712 2000 HY79 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
168713 2000 HN86 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168714 2000 JQ10 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168715 2000 JF16 05/05/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168716 2000 JK41 07/05/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168717 2000 JP59 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
168718 2000 JM73 02/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
168719 2000 KF7 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168720 2000 KB12 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
168721 2000 KB45 29/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168722 2000 LH 01/06/2000 Prescott P. G. Comba 4,6 km MPC · JPL
168723 2000 OR9 31/07/2000 Črni Vrh Črni Vrh 1,0 km MPC · JPL
168724 2000 OG10 23/07/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
168725 2000 OH16 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168726 2000 OP29 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168727 2000 OJ30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168728 2000 OZ33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168729 2000 OA44 30/07/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168730 2000 OX51 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168731 2000 OF55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
168732 2000 OT55 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
168733 2000 PD2 01/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168734 2000 PB28 04/08/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
168735 2000 QX7 25/08/2000 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
168736 2000 QF22 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168737 2000 QT32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168738 2000 QN47 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168739 2000 QG57 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168740 2000 QG81 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168741 2000 QZ88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168742 2000 QY92 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168743 2000 QO97 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168744 2000 QB102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168745 2000 QJ102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168746 2000 QY118 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168747 2000 QY121 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168748 2000 QB124 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168749 2000 QA158 31/08/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
168750 2000 QZ162 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168751 2000 QP174 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168752 2000 QQ174 31/08/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
168753 2000 QE185 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168754 2000 QM190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168755 2000 QY190 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168756 2000 QJ199 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168757 2000 QV200 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168758 2000 QH202 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168759 2000 QM206 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168760 2000 QB212 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168761 2000 QQ212 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168762 2000 QG215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168763 2000 QM215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168764 2000 QH220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
168765 2000 QH223 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
168766 2000 QF224 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168767 Kochte 2000 QZ244 25/08/2000 Cerro Tololo M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
168768 2000 RN15 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168769 2000 RO16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168770 2000 RD17 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168771 2000 RM19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168772 2000 RW21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168773 2000 RA22 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168774 2000 RC28 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168775 2000 RD30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168776 2000 RU30 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168777 2000 RD37 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168778 2000 RK48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168779 2000 RX48 03/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168780 2000 RN52 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168781 2000 RO59 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168782 2000 RN63 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168783 2000 RB104 06/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168784 2000 SQ2 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168785 2000 SS7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168786 2000 SK11 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168787 2000 SE22 19/09/2000 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
168788 2000 SN28 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168789 2000 SF33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168790 2000 SR36 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168791 2000 SQ43 25/09/2000 Haleakala NEAT 650 m MPC · JPL
168792 2000 ST56 24/09/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
168793 2000 SS57 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
168794 2000 SV63 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168795 2000 SU70 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168796 2000 SC76 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168797 2000 SS79 24/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
168798 2000 SK88 24/09/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
168799 2000 SL93 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168800 2000 SW93 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL