Danh sách tiểu hành tinh/169501–169600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169501 2002 CR218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169502 2002 CS222 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169503 2002 CA238 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169504 2002 CZ241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169505 2002 CS243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169506 2002 CE245 13/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169507 2002 CX252 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169508 2002 CT267 07/02/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
169509 2002 CV269 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 10 km MPC · JPL
169510 2002 CQ276 07/02/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
169511 2002 CX298 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169512 2002 CD302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169513 2002 DN15 16/02/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169514 2002 DT18 24/02/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
169515 2002 EN 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
169516 2002 EQ 05/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
169517 2002 EW2 10/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 3,5 km MPC · JPL
169518 2002 EH12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
169519 2002 EK16 06/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169520 2002 EQ21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
169521 2002 EA33 11/03/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
169522 2002 EF40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169523 2002 EW41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169524 2002 EW42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169525 2002 EF48 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169526 2002 ET50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169527 2002 EY51 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169528 2002 EF63 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169529 2002 EA65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169530 2002 EZ65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169531 2002 EK66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169532 2002 EO67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169533 2002 EW67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169534 2002 ED69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169535 2002 EE69 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169536 2002 EU70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169537 2002 EH73 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169538 2002 EH74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169539 2002 EV80 13/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169540 2002 EK81 13/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169541 2002 EX83 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169542 2002 EJ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169543 2002 EY87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169544 2002 EZ87 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169545 2002 EM89 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169546 2002 EV91 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169547 2002 EO94 14/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169548 2002 EQ97 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169549 2002 EG105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169550 2002 EF106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
169551 2002 EB108 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169552 2002 EP109 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169553 2002 EY110 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169554 2002 EB115 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
169555 2002 ES115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
169556 2002 EN116 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169557 2002 ES132 13/03/2002 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
169558 2002 EM137 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169559 2002 EP139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
169560 2002 ES139 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
169561 2002 EY139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169562 2002 ET145 13/03/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169563 2002 EM155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
169564 2002 EO155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 960 m MPC · JPL
169565 2002 EP155 05/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169566 2002 FG4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
169567 2002 FO4 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
169568 Baranauskas 2002 FN6 16/03/2002 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 3,9 km MPC · JPL
169569 2002 FD9 16/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
169570 2002 FS9 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169571 2002 FW11 17/03/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
169572 2002 FE13 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169573 2002 FQ21 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169574 2002 FZ24 19/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
169575 2002 GQ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
169576 2002 GB8 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
169577 2002 GO14 15/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169578 2002 GA15 15/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169579 2002 GZ18 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169580 2002 GT20 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169581 2002 GW20 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169582 2002 GB22 14/04/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
169583 2002 GE27 15/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
169584 2002 GL33 01/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
169585 2002 GE35 01/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169586 2002 GW40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169587 2002 GT48 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169588 2002 GO56 05/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169589 2002 GZ62 08/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
169590 2002 GJ68 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169591 2002 GP68 08/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
169592 2002 GV69 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
169593 2002 GT71 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
169594 2002 GM72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
169595 2002 GU72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
169596 2002 GY74 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
169597 2002 GZ77 09/04/2002 Socorro LINEAR 960 m MPC · JPL
169598 2002 GK79 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169599 2002 GD81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169600 2002 GE81 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL