Danh sách tiểu hành tinh/168601–168700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168601 2000 AD74 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168602 2000 AA88 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168603 2000 AH126 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168604 2000 AJ133 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168605 2000 AG134 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168606 2000 AS154 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168607 2000 AV167 08/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168608 2000 AA176 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
168609 2000 AO181 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168610 2000 AD196 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168611 2000 AJ214 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168612 2000 AP229 03/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168613 2000 AA246 07/01/2000 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 2,5 km MPC · JPL
168614 2000 BW6 27/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168615 2000 BC12 28/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
168616 2000 BN21 29/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
168617 2000 BH26 30/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168618 2000 BT26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168619 2000 BB40 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168620 2000 BD41 30/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168621 2000 CD2 02/02/2000 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
168622 2000 CA14 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168623 2000 CU15 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168624 2000 CW22 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168625 2000 CN28 02/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168626 2000 CE55 03/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168627 2000 CO65 04/02/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168628 2000 CU66 06/02/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
168629 2000 CB69 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
168630 2000 CO83 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
168631 2000 CG84 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
168632 2000 CB88 04/02/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168633 2000 CE101 12/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168634 2000 CM101 15/02/2000 Oaxaca J. M. Roe 4,0 km MPC · JPL
168635 Davidkaufmann 2000 CU109 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
168636 2000 CV135 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
168637 2000 CC137 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168638 Waltersiegmund 2000 CH149 12/02/2000 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
168639 2000 DC9 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
168640 2000 DM10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168641 2000 DA11 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
168642 2000 DT36 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168643 2000 DP40 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168644 2000 DY41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168645 2000 DU48 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168646 2000 DE54 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168647 2000 DF54 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168648 2000 DZ56 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168649 2000 DD60 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168650 2000 DN63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168651 2000 DL67 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168652 2000 DH68 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168653 2000 DJ82 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168654 2000 DP83 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
168655 2000 DV84 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
168656 2000 DV105 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168657 2000 ED10 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
168658 2000 EK18 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
168659 2000 EH22 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168660 2000 EN33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168661 2000 EA53 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168662 2000 EH89 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168663 2000 EM104 15/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168664 2000 EC110 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
168665 2000 EJ113 09/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
168666 2000 EV118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
168667 2000 EF141 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
168668 2000 EK149 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168669 2000 ED153 06/03/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
168670 2000 ED164 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
168671 2000 EH176 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168672 2000 EV181 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168673 2000 EX198 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
168674 2000 FC 24/03/2000 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
168675 2000 FX1 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
168676 2000 FN3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168677 2000 FP4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
168678 2000 FC5 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
168679 2000 FU7 27/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
168680 2000 FU12 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168681 2000 FP19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168682 2000 FN54 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168683 2000 FE69 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
168684 2000 FD72 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
168685 2000 GM12 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
168686 2000 GH19 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168687 2000 GP19 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168688 2000 GN29 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168689 2000 GM30 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168690 2000 GL37 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
168691 2000 GT46 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
168692 2000 GY56 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168693 2000 GV59 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168694 2000 GN66 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
168695 2000 GT118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168696 2000 GY119 05/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
168697 2000 GQ122 06/04/2000 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,8 km MPC · JPL
168698 Robpickman 2000 GX140 05/04/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 1,7 km MPC · JPL
168699 2000 GO144 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
168700 2000 GE147 02/04/2000 Mauna Kea D. C. Jewitt, C. Trujillo, S. S. Sheppard 97 km MPC · JPL