Danh sách tiểu hành tinh/169401–169500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169401 2001 WS37 17/11/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169402 2001 WE67 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169403 2001 WY89 21/11/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169404 2001 XF15 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169405 2001 XK39 09/12/2001 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
169406 2001 XR41 09/12/2001 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
169407 2001 XC50 10/12/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169408 2001 XP106 10/12/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169409 2001 XL109 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169410 2001 XD120 14/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169411 2001 XS129 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169412 2001 XH172 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169413 2001 XU187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169414 2001 XW189 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
169415 2001 XM200 15/12/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169416 2001 XM201 14/12/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,1 km MPC · JPL
169417 2001 XZ207 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169418 2001 XF208 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
169419 2001 XV228 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169420 2001 XR243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169421 2001 XZ251 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169422 2001 XV258 08/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
169423 2001 YV11 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169424 2001 YB25 18/12/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
169425 2001 YA54 18/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
169426 2001 YB73 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169427 2001 YP103 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169428 2001 YL127 17/12/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169429 2001 YP149 19/12/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
169430 2002 AH5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
169431 2002 AK26 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
169432 2002 AM30 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169433 2002 AY42 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169434 2002 AE47 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
169435 2002 AF52 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169436 2002 AM62 11/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169437 2002 AR66 12/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169438 2002 AA97 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169439 2002 AP105 09/01/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169440 2002 AZ127 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169441 2002 AR131 08/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169442 2002 AT152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169443 2002 AO156 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169444 2002 AC157 13/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169445 2002 AG173 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169446 2002 AA193 12/01/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
169447 2002 BW 21/01/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169448 2002 BY11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169449 2002 BX15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169450 2002 BU16 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169451 2002 BF22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169452 2002 CD6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169453 2002 CY7 04/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
169454 2002 CY10 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169455 2002 CB14 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
169456 2002 CZ21 05/02/2002 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
169457 2002 CN33 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169458 2002 CU36 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169459 2002 CP43 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169460 2002 CD48 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
169461 2002 CX57 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169462 2002 CN59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,2 km MPC · JPL
169463 2002 CZ60 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169464 2002 CK66 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169465 2002 CB69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169466 2002 CE70 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169467 2002 CT73 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169468 2002 CD83 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169469 2002 CM84 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169470 2002 CJ91 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169471 2002 CS94 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
169472 2002 CN98 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169473 2002 CH101 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169474 2002 CK107 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169475 2002 CZ114 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169476 2002 CC115 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169477 2002 CM121 07/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
169478 2002 CS128 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169479 2002 CB134 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169480 2002 CX137 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169481 2002 CC138 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169482 2002 CL144 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169483 2002 CL146 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169484 2002 CL148 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169485 2002 CS159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169486 2002 CU167 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169487 2002 CH168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169488 2002 CS168 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
169489 2002 CJ169 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
169490 2002 CT179 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169491 2002 CV190 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169492 2002 CV192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169493 2002 CU197 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169494 2002 CQ209 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
169495 2002 CS212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
169496 2002 CX214 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
169497 2002 CM215 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
169498 2002 CC216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
169499 2002 CP216 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
169500 2002 CD217 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL