Danh sách tiểu hành tinh/168401–168500

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
168401 1998 EF11 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
168402 1998 FT47 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168403 1998 FW76 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168404 1998 FP92 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168405 1998 FW115 31/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168406 1998 FP119 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168407 1998 FP138 28/03/1998 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
168408 1998 HY11 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
168409 1998 HA25 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
168410 1998 HG99 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168411 1998 HO113 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
168412 1998 HW154 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168413 1998 QJ10 17/08/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
168414 1998 QY12 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168415 1998 QJ22 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
168416 1998 QE30 26/08/1998 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
168417 1998 QF42 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168418 1998 QC50 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168419 1998 QE50 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168420 1998 QQ56 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168421 1998 QW75 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168422 1998 QE82 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
168423 1998 QG96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
168424 1998 QG104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
168425 1998 RB29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
168426 1998 SJ54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
168427 1998 SL69 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168428 1998 SG87 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168429 1998 SP90 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
168430 1998 SR96 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
168431 1998 SB130 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168432 1998 TZ8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
168433 1998 UM5 22/10/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
168434 1998 VA16 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168435 1998 VL21 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
168436 1998 VH22 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
168437 1998 VC23 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
168438 1998 VT39 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
168439 1998 VS52 13/11/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
168440 1998 WT2 17/11/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
168441 1998 WD3 18/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,2 km MPC · JPL
168442 1998 XO5 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
168443 1998 XL9 12/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,2 km MPC · JPL
168444 1998 XX22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
168445 1998 YE8 21/12/1998 Uenohara N. Kawasato 6,0 km MPC · JPL
168446 1998 YM21 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168447 1999 AT1 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
168448 1999 AE4 06/01/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
168449 1999 AN13 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
168450 1999 AD22 11/01/1999 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
168451 1999 CG43 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168452 1999 CC117 12/02/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
168453 1999 CG130 06/02/1999 Mauna Kea C. Veillet 1,6 km MPC · JPL
168454 1999 EB10 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
168455 1999 FM1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
168456 1999 FC4 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
168457 1999 FE5 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
168458 1999 FK12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
168459 1999 FV20 19/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
168460 1999 GM3 07/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168461 1999 HY4 17/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
168462 1999 JT29 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168463 1999 JD47 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
168464 1999 JR71 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168465 1999 JR89 12/05/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
168466 1999 JM112 13/05/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
168467 1999 JW127 10/05/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
168468 1999 KK2 16/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
168469 1999 KS10 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168470 1999 LT29 10/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
168471 1999 LS30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
168472 1999 PQ4 08/08/1999 Uenohara N. Kawasato 3,0 km MPC · JPL
168473 1999 QU1 20/08/1999 Gnosca S. Sposetti 1,5 km MPC · JPL
168474 1999 RN3 04/09/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
168475 1999 RN24 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168476 1999 RM30 08/09/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
168477 1999 RE31 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168478 1999 RF60 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
168479 1999 RQ62 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
168480 1999 RJ81 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
168481 1999 RN85 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168482 1999 RD123 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168483 1999 RV124 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
168484 1999 RP125 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
168485 1999 RP134 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
168486 1999 RS134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
168487 1999 RV138 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168488 1999 RZ147 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168489 1999 RM150 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
168490 1999 RC152 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
168491 1999 RT153 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168492 1999 RL159 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168493 1999 RQ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168494 1999 RE177 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
168495 1999 RB188 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
168496 1999 RN191 11/09/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
168497 1999 RX207 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168498 1999 RG208 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
168499 1999 RK223 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
168500 1999 RJ249 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL