Danh sách tiểu hành tinh/169101–169200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169101 2001 KD72 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
169102 2001 KW75 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169103 2001 LB3 13/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
169104 2001 NN8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
169105 2001 NK10 14/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
169106 2001 OK4 19/07/2001 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
169107 2001 OW7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169108 2001 OO17 17/07/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169109 2001 OY24 16/07/2001 Haleakala NEAT 7,4 km MPC · JPL
169110 2001 OF34 19/07/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169111 2001 OV35 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169112 2001 OS42 22/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
169113 2001 OB43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
169114 2001 OK47 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
169115 2001 OC62 21/07/2001 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
169116 2001 OT69 19/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
169117 2001 OZ74 29/07/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169118 2001 OG78 26/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
169119 2001 OE79 27/07/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
169120 2001 PV7 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169121 2001 PJ16 09/08/2001 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
169122 2001 PQ24 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
169123 2001 PD25 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
169124 2001 PZ25 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
169125 2001 PZ27 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
169126 2001 PP30 10/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
169127 2001 PD31 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
169128 2001 PT34 10/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
169129 2001 PW35 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
169130 2001 PV40 11/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
169131 2001 PR46 13/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169132 2001 PP52 15/08/2001 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
169133 2001 PT54 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
169134 2001 QB36 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169135 2001 QM42 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169136 2001 QD52 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169137 2001 QM57 16/08/2001 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
169138 2001 QG59 17/08/2001 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
169139 2001 QK72 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
169140 2001 QO87 17/08/2001 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
169141 2001 QQ92 22/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169142 2001 QD108 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
169143 2001 QG113 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169144 2001 QT115 17/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169145 2001 QH121 19/08/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169146 2001 QL121 19/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
169147 2001 QB126 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169148 2001 QG127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169149 2001 QO133 21/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
169150 2001 QB156 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169151 2001 QA157 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
169152 2001 QA163 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169153 2001 QV166 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
169154 2001 QJ172 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169155 2001 QS179 25/08/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
169156 2001 QS183 28/08/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,0 km MPC · JPL
169157 2001 QH187 21/08/2001 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
169158 2001 QZ187 21/08/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
169159 2001 QQ191 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169160 2001 QG194 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
169161 2001 QU202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
169162 2001 QJ204 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
169163 2001 QZ205 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
169164 2001 QF209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
169165 2001 QF213 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
169166 2001 QD218 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
169167 2001 QO225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169168 2001 QS225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
169169 2001 QU225 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169170 2001 QQ231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169171 2001 QW231 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169172 2001 QA232 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
169173 2001 QU233 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169174 2001 QC234 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169175 2001 QZ241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169176 2001 QN253 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169177 2001 QP259 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169178 2001 QH260 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
169179 2001 QF266 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169180 2001 QE269 20/08/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
169181 2001 QQ276 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169182 2001 QJ283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169183 2001 QN289 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169184 Jameslee 2001 QQ306 19/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 4,4 km MPC · JPL
169185 2001 RL2 08/09/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
169186 2001 RZ2 08/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169187 2001 RZ9 10/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169188 2001 RF18 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169189 2001 RZ28 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169190 2001 RT29 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169191 2001 RF30 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
169192 2001 RR37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169193 2001 RS37 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
169194 2001 RX44 09/09/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
169195 2001 RP54 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169196 2001 RV56 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169197 2001 RT61 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169198 2001 RG66 10/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169199 2001 RH67 10/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169200 2001 RB74 10/09/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL