Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/169201–169300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
169201 2001 RC82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
169202 2001 RD82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
169203 2001 RK82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
169204 2001 RO82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169205 2001 RS82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
169206 2001 RU89 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
169207 2001 RX95 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
169208 2001 RD100 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169209 2001 RS101 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169210 2001 RE106 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169211 2001 RF110 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169212 2001 RS110 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169213 2001 RQ111 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169214 2001 RG115 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169215 2001 RX116 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169216 2001 RH120 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169217 2001 RP121 12/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169218 2001 RP127 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169219 2001 RU133 12/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169220 2001 RP137 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169221 2001 RZ139 12/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169222 2001 RJ145 08/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169223 2001 RO146 09/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
169224 2001 RO148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
169225 2001 RU151 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
169226 2001 SS6 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
169227 2001 SX10 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
169228 2001 SD14 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169229 2001 SB17 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
169230 2001 SF17 16/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169231 2001 SO17 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
169232 2001 SB24 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169233 2001 SF32 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169234 2001 SQ32 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
169235 2001 SO35 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
169236 2001 SW58 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169237 2001 SF72 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169238 2001 SE77 17/09/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
169239 2001 ST79 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
169240 2001 SN83 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
169241 2001 SV85 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
169242 2001 SR91 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
169243 2001 SR92 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169244 2001 SG94 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169245 2001 SM94 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169246 2001 SQ96 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169247 2001 SF98 20/09/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
169248 2001 ST98 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
169249 2001 SA102 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
169250 2001 SW102 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169251 2001 SG113 20/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
169252 2001 SC116 22/09/2001 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,9 km MPC · JPL
169253 2001 SZ118 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169254 2001 SH120 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169255 2001 SP129 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
169256 2001 SW147 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
169257 2001 SB150 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169258 2001 SH157 17/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169259 2001 ST165 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169260 2001 SM169 22/09/2001 Eskridge G. Hug 3,4 km MPC · JPL
169261 2001 SN170 16/09/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
169262 2001 SZ170 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169263 2001 SV175 16/09/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
169264 2001 SQ176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169265 2001 SV176 16/09/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
169266 2001 SP182 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169267 2001 SE186 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169268 2001 SN186 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
169269 2001 SN194 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
169270 2001 SH201 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169271 2001 SX204 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
169272 2001 SM210 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
169273 2001 SR210 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169274 2001 SB211 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
169275 2001 SK211 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
169276 2001 SS215 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169277 2001 SN219 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
169278 2001 SE222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
169279 2001 SL230 19/09/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
169280 2001 SQ231 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169281 2001 SM234 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169282 2001 ST238 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169283 2001 SS239 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169284 2001 SB248 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
169285 2001 SY251 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
169286 2001 SG255 19/09/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
169287 2001 ST264 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,0 km MPC · JPL
169288 2001 SD290 29/09/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
169289 2001 SD299 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
169290 2001 SM302 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
169291 2001 SG304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
169292 2001 SF306 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
169293 2001 SQ314 23/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
169294 2001 SC315 25/09/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
169295 2001 SP324 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
169296 2001 SW333 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
169297 2001 SR349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
169298 2001 SS349 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
169299 Sirko 2001 SK353 21/09/2001 Apache Point SDSS 5,6 km MPC · JPL
169300 2001 SL353 21/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL