Danh sách tiểu hành tinh/167701–167800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
167701 2004 TM13 08/10/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167702 2004 TO34 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167703 2004 TJ38 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
167704 2004 TE86 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
167705 2004 TF132 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
167706 2004 TS135 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
167707 2004 TE148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
167708 2004 TL153 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167709 2004 TJ160 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167710 2004 TH171 08/10/2004 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
167711 2004 TT183 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
167712 2004 TB205 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
167713 2004 TX206 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
167714 2004 TF208 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167715 2004 TY211 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167716 2004 TM213 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167717 2004 TM260 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167718 2004 TA274 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
167719 2004 TO275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167720 2004 TT323 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167721 2004 TY344 15/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
167722 2004 TR351 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 730 m MPC · JPL
167723 2004 VE19 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167724 2004 VG28 07/11/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167725 2004 VT31 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167726 2004 VQ44 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167727 2004 VH79 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167728 2004 VD86 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
167729 2004 VC91 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
167730 2004 WU5 19/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167731 2004 XV1 01/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
167732 2004 XW1 01/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167733 2004 XX12 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167734 2004 XR13 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167735 2004 XS13 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167736 2004 XB22 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167737 2004 XZ23 09/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167738 2004 XD25 09/12/2004 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167739 2004 XL25 09/12/2004 Catalina CSS 920 m MPC · JPL
167740 2004 XQ25 09/12/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167741 2004 XY29 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167742 2004 XL31 09/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
167743 2004 XL32 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167744 2004 XM34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
167745 2004 XU34 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
167746 2004 XQ35 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
167747 2004 XF36 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
167748 Markkelly 2004 XB42 12/12/2004 Jarnac Jarnac Obs. 1,2 km MPC · JPL
167749 2004 XW56 10/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
167750 2004 XW61 10/12/2004 Socorro LINEAR 730 m MPC · JPL
167751 2004 XZ67 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167752 2004 XP70 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
167753 2004 XG75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167754 2004 XL75 09/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
167755 2004 XN75 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
167756 2004 XM85 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167757 2004 XW99 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
167758 2004 XT107 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167759 2004 XQ109 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167760 2004 XQ131 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
167761 2004 XD132 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
167762 2004 XX139 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
167763 2004 XM141 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167764 2004 XS145 14/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
167765 2004 XS176 11/12/2004 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
167766 2004 XS186 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167767 2004 YF19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
167768 2004 YL21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
167769 2004 YW22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
167770 2004 YM33 16/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
167771 2005 AF1 01/01/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
167772 2005 AM2 06/01/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
167773 2005 AP7 06/01/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
167774 2005 AH8 06/01/2005 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
167775 2005 AM11 01/01/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
167776 2005 AR15 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
167777 2005 AC16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
167778 2005 AG16 06/01/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
167779 2005 AT16 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167780 2005 AN17 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167781 2005 AY18 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167782 2005 AF21 06/01/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
167783 2005 AC22 06/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
167784 2005 AE31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
167785 2005 AT31 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167786 2005 AO32 11/01/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
167787 2005 AT33 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
167788 2005 AL36 13/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167789 2005 AC39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
167790 2005 AU39 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
167791 2005 AM41 15/01/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
167792 2005 AK43 15/01/2005 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
167793 2005 AO45 14/01/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
167794 2005 AM48 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
167795 2005 AU53 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
167796 2005 AP68 13/01/2005 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
167797 2005 AS72 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
167798 2005 AF81 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
167799 2005 AQ81 11/01/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
167800 2005 BT5 16/01/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL