Danh sách tiểu hành tinh/165301–165400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165301 2000 US3 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165302 2000 UK10 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165303 2000 UO20 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165304 2000 UV20 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165305 2000 UO22 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165306 2000 US23 24/10/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
165307 2000 UC25 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165308 2000 UY26 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165309 2000 UU28 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165310 2000 UP36 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165311 2000 UE46 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165312 2000 UH51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165313 2000 US54 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165314 2000 UC57 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
165315 2000 UT57 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165316 2000 UU65 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165317 2000 UT71 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165318 2000 UH72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165319 2000 UJ72 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165320 2000 UX72 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165321 2000 UC74 27/10/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165322 2000 UN77 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165323 2000 UD78 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165324 2000 UK80 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165325 2000 UU87 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165326 2000 UB91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165327 2000 UQ91 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165328 2000 UY92 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165329 2000 UV96 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165330 2000 UM105 29/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165331 2000 UX106 30/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165332 2000 VS 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165333 2000 VT5 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165334 2000 VX6 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165335 2000 VZ11 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165336 2000 VS15 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165337 2000 VX16 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165338 2000 VC17 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165339 2000 VA18 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165340 2000 VC24 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165341 2000 VN30 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165342 2000 VA31 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165343 2000 VJ37 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165344 2000 VB47 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165345 2000 VF52 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165346 2000 VH53 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165347 Philplait 2000 WG11 23/11/2000 Junk Bond J. Medkeff 1,1 km MPC · JPL
165348 2000 WO14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165349 2000 WL16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165350 2000 WW16 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165351 2000 WY21 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165352 2000 WQ26 25/11/2000 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
165353 2000 WR48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165354 2000 WU48 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165355 2000 WC58 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165356 2000 WE69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165357 2000 WJ74 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165358 2000 WV74 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165359 2000 WS75 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165360 2000 WA77 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165361 2000 WZ87 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165362 2000 WY90 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165363 2000 WH91 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165364 2000 WM96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165365 2000 WA102 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165366 2000 WF104 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165367 2000 WY104 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165368 2000 WH105 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165369 2000 WJ106 28/11/2000 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
165370 2000 WW110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165371 2000 WZ110 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165372 2000 WT111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165373 2000 WV111 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165374 2000 WB114 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165375 2000 WL119 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165376 2000 WD120 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165377 2000 WR136 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165378 2000 WN139 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165379 2000 WA144 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165380 2000 WF146 23/11/2000 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
165381 2000 WD156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165382 2000 WN156 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165383 2000 WA173 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
165384 2000 WU175 26/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165385 2000 WY176 27/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165386 2000 WC178 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
165387 2000 WF187 18/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165388 2000 WV187 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165389 2000 WC188 16/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165390 2000 XK2 01/12/2000 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,7 km MPC · JPL
165391 2000 XB4 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165392 2000 XT5 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165393 2000 XY11 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165394 2000 XC15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
165395 2000 XN16 01/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165396 2000 XX16 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165397 2000 XN18 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165398 2000 XE23 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165399 2000 XK28 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165400 2000 XK32 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL