Danh sách tiểu hành tinh/165201–165300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165201 2000 RW57 07/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
165202 2000 RV66 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165203 2000 RX72 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165204 2000 RO73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165205 2000 RL76 04/09/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
165206 2000 RU85 02/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165207 2000 RR95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
165208 2000 RB96 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165209 2000 RW100 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
165210 2000 SB4 21/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165211 2000 SP7 22/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165212 2000 SX9 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165213 2000 SJ12 20/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165214 2000 SR29 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165215 2000 SX31 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165216 2000 SN33 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165217 2000 SB37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165218 2000 SV37 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165219 2000 SQ39 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165220 2000 SZ40 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165221 2000 SP44 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165222 2000 SA45 26/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
165223 2000 SP48 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165224 2000 SE50 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165225 2000 SL57 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165226 2000 SE59 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165227 2000 SP62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165228 2000 SY69 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165229 2000 SM79 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165230 2000 SH89 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165231 2000 SW94 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165232 2000 SH102 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165233 2000 SP102 24/09/2000 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
165234 2000 SP108 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165235 2000 SC110 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165236 2000 SQ113 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165237 2000 SQ115 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165238 2000 SS116 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165239 2000 SA119 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165240 2000 SB120 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165241 2000 SO133 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165242 2000 SS140 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165243 2000 ST147 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165244 2000 SG148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165245 2000 SN148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165246 2000 SW148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165247 2000 SC151 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165248 2000 SD152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165249 2000 SD154 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165250 2000 SD158 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165251 2000 SA176 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165252 2000 ST182 20/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
165253 2000 ST193 24/09/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165254 2000 SC205 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165255 2000 SN206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165256 2000 SQ206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165257 2000 SY206 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165258 2000 SO208 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165259 2000 SM218 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165260 2000 SH220 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165261 2000 SA226 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165262 2000 SD228 28/09/2000 Socorro LINEAR 840 m MPC · JPL
165263 2000 SN228 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165264 2000 SH236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165265 2000 SW236 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165266 2000 SY240 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165267 2000 SO243 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165268 2000 ST250 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165269 2000 SE251 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165270 2000 SJ255 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165271 2000 SQ259 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165272 2000 SP264 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165273 2000 SM269 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165274 2000 SH271 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165275 2000 SP272 28/09/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
165276 2000 SJ280 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165277 2000 ST298 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165278 2000 SG302 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165279 2000 SK304 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165280 2000 SO305 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165281 2000 SS326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
165282 2000 SW326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
165283 2000 ST327 30/09/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165284 2000 ST341 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165285 2000 SX341 24/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
165286 2000 SS343 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
165287 2000 SK353 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165288 2000 SN355 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165289 2000 SA356 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165290 2000 SV361 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165291 2000 SB365 21/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 840 m MPC · JPL
165292 2000 SZ367 24/09/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
165293 2000 TU8 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165294 2000 TG15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165295 2000 TR15 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165296 2000 TC23 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165297 2000 TA36 06/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
165298 2000 TA40 01/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165299 2000 TF47 01/10/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165300 2000 TY66 02/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL