Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/165101–165200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165101 2000 HY3 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
165102 2000 HN17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165103 2000 HJ26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165104 2000 HR33 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165105 2000 HG45 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165106 2000 HS59 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165107 2000 HE63 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165108 2000 HN67 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
165109 2000 HS71 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165110 2000 HR84 30/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
165111 2000 HC103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
165112 2000 HE103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
165113 2000 JB19 03/05/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165114 2000 JK27 07/05/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
165115 2000 JY28 07/05/2000 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
165116 2000 JX41 07/05/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165117 2000 JB61 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165118 2000 JB68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
165119 2000 JC68 07/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
165120 2000 JZ71 01/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
165121 2000 JY76 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165122 2000 JJ84 05/05/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
165123 2000 KP6 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165124 2000 KW8 28/05/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
165125 2000 KC11 28/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165126 2000 KJ32 28/05/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165127 2000 KX40 30/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
165128 2000 KU43 31/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
165129 2000 KU44 28/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
165130 2000 KP54 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165131 2000 KQ57 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165132 2000 KV58 24/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165133 2000 KP61 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
165134 2000 KT65 27/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
165135 2000 KU70 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
165136 2000 KN74 27/05/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165137 2000 KM79 27/05/2000 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
165138 2000 NL5 07/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
165139 2000 NJ10 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
165140 2000 OJ1 24/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165141 2000 OH14 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165142 2000 OM40 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165143 2000 PQ2 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
165144 2000 QO7 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165145 2000 QV10 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165146 2000 QN13 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165147 2000 QD18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165148 2000 QR18 24/08/2000 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
165149 2000 QC22 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
165150 2000 QU28 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165151 2000 QT33 26/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
165152 2000 QS38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165153 2000 QR39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165154 2000 QE40 24/08/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165155 2000 QG40 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165156 2000 QJ50 24/08/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
165157 2000 QO50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165158 2000 QE51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165159 2000 QP55 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165160 2000 QX62 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165161 2000 QP69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
165162 2000 QS69 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
165163 2000 QP87 25/08/2000 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
165164 2000 QT88 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165165 2000 QS98 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165166 2000 QV102 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165167 2000 QY109 28/08/2000 Saji Saji Obs. 1,2 km MPC · JPL
165168 2000 QF110 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
165169 2000 QN110 24/08/2000 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
165170 2000 QL113 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165171 2000 QD119 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165172 2000 QU124 29/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
165173 2000 QJ140 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165174 2000 QF152 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165175 2000 QN153 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165176 2000 QU154 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165177 2000 QT159 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165178 2000 QO164 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165179 2000 QK166 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165180 2000 QB170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165181 2000 QV170 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
165182 2000 QV172 31/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
165183 2000 QN186 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
165184 2000 QH208 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165185 2000 QB210 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165186 2000 QQ215 31/08/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
165187 2000 QY215 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165188 2000 QD218 31/08/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
165189 2000 QG220 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
165190 2000 QC221 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
165191 2000 QX231 29/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
165192 Neugent 2000 QD235 26/08/2000 Cerro Tololo L. H. Wasserman 1,2 km MPC · JPL
165193 2000 QT243 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
165194 2000 RD5 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
165195 2000 RH16 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
165196 2000 RD19 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
165197 2000 RU21 01/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165198 2000 RK24 01/09/2000 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
165199 2000 RL41 03/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
165200 2000 RK49 05/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL