Danh sách tiểu hành tinh/164201–164300

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164201 2004 EC 10/03/2004 Socorro LINEAR APO 2,6 km MPC · JPL
164202 2004 EW 13/03/2004 Catalina CSS 250 m MPC · JPL
164203 2004 ED11 15/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164204 2004 EK45 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164205 2004 EE51 14/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164206 2004 FN18 27/03/2004 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
164207 2004 GU9 13/04/2004 Socorro LINEAR 160 m MPC · JPL
164208 2004 HB27 20/04/2004 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
164209 2004 HD57 27/04/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164210 2004 JH21 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 16 km MPC · JPL
164211 2004 JA27 15/05/2004 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
164212 2004 JB48 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 15 km MPC · JPL
164213 2004 LS2 11/06/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164214 2004 LZ11 14/06/2004 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
164215 Doloreshill 2004 MF6 25/06/2004 Catalina CSS 360 m MPC · JPL
164216 2004 OT11 27/07/2004 Socorro LINEAR APO 1,3 km MPC · JPL
164217 2004 PT42 11/08/2004 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
164218 2004 PX84 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164219 2004 QK3 21/08/2004 Reedy Creek J. Broughton 850 m MPC · JPL
164220 2004 QW16 25/08/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164221 2004 QE20 26/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 340 m MPC · JPL
164222 2004 RN9 07/09/2004 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
164223 2004 RV80 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164224 2004 RY182 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164225 2004 RV194 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
164226 2004 RD199 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164227 2004 RE228 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
164228 2004 RC229 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164229 2004 RB308 13/09/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164230 2004 RD314 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164231 2004 RC335 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
164232 2004 SB23 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164233 2004 SX53 22/09/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,0 km MPC · JPL
164234 2004 TJ5 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164235 2004 TQ15 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164236 2004 TW20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164237 2004 TZ20 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164238 2004 TM28 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164239 2004 TL35 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164240 2004 TO44 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164241 2004 TF46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
164242 2004 TV51 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164243 2004 TX101 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164244 2004 TC103 06/10/2004 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164245 2004 TV110 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164246 2004 TV113 07/10/2004 Palomar NEAT 920 m MPC · JPL
164247 2004 TP133 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
164248 2004 TS133 07/10/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
164249 2004 TK138 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
164250 2004 TW148 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164251 2004 TT169 07/10/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164252 2004 TQ216 15/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
164253 2004 TU232 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164254 2004 TF238 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164255 2004 TW261 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164256 2004 TQ262 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164257 2004 TD277 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164258 2004 TF278 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164259 2004 TH283 07/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
164260 2004 TW316 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164261 2004 TV330 09/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164262 2004 TZ332 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164263 2004 UW4 16/10/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164264 2004 UU7 21/10/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164265 2004 VO 02/11/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
164266 2004 VK5 03/11/2004 Anderson Mesa LONEOS 730 m MPC · JPL
164267 2004 VC27 04/11/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
164268 Hajmási 2004 VV69 11/11/2004 Piszkéstető K. Sárneczky 980 m MPC · JPL
164269 2004 WS8 19/11/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164270 2004 XR1 01/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164271 2004 XG4 02/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164272 2004 XM7 02/12/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164273 2004 XO16 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164274 2004 XM17 03/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
164275 2004 XJ19 08/12/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164276 2004 XG24 09/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164277 2004 XK30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
164278 2004 XF33 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
164279 2004 XV42 09/12/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164280 2004 XX58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
164281 2004 XF71 11/12/2004 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
164282 2004 XZ71 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
164283 2004 XU74 09/12/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
164284 2004 XH75 09/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164285 2004 XF82 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164286 2004 XO86 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164287 2004 XJ87 09/12/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
164288 2004 XA93 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164289 2004 XJ97 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
164290 2004 XY106 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164291 2004 XK108 11/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164292 2004 XN121 14/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
164293 2004 XO124 10/12/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164294 2004 XZ130 13/12/2004 Mauna Kea D. J. Tholen 300 m MPC · JPL
164295 2004 XA131 09/12/2004 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
164296 2004 XD131 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164297 2004 XN140 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164298 2004 XY181 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164299 2004 XP186 15/12/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164300 2004 YN16 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL