Danh sách tiểu hành tinh/164101–164200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164101 2003 WD168 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164102 2003 WY175 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164103 2003 XG5 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164104 2003 XF9 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164105 2003 XT9 04/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164106 2003 XQ10 11/12/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
164107 2003 XU11 13/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164108 2003 XW11 13/12/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
164109 2003 XF13 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164110 2003 XM16 14/12/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
164111 2003 XQ17 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164112 2003 XJ19 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164113 2003 XT21 15/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164114 2003 XR27 01/12/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
164115 2003 XC33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164116 2003 XP33 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164117 2003 XL36 03/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164118 2003 XY37 04/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164119 2003 XF40 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164120 2003 YK 17/12/2003 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
164121 2003 YT1 18/12/2003 Catalina CSS APO +1km · 1,7 km MPC · JPL
164122 2003 YY3 16/12/2003 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164123 2003 YG5 16/12/2003 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
164124 2003 YD10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164125 2003 YZ10 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164126 2003 YV13 17/12/2003 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164127 2003 YO14 17/12/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
164128 2003 YM16 17/12/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
164129 2003 YB21 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
164130 Jonckheere 2003 YY21 18/12/2003 Uccle T. Pauwels, P. De Cat 2,5 km MPC · JPL
164131 2003 YL43 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164132 2003 YU45 17/12/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164133 2003 YS48 18/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164134 2003 YY48 18/12/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
164135 2003 YU58 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
164136 2003 YY69 21/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164137 2003 YS78 18/12/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
164138 2003 YE81 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164139 2003 YC84 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
164140 2003 YM85 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164141 2003 YP87 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164142 2003 YB91 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164143 2003 YG91 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164144 2003 YF96 19/12/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164145 2003 YG104 21/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164146 2003 YQ106 22/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
164147 2003 YR108 22/12/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
164148 2003 YZ110 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164149 2003 YL114 25/12/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
164150 2003 YF119 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164151 2003 YM125 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164152 2003 YP126 27/12/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164153 2003 YS128 27/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
164154 2003 YE129 27/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164155 2003 YS133 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164156 2003 YD142 28/12/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
164157 2003 YY142 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164158 2003 YE144 28/12/2003 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
164159 2003 YY151 29/12/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
164160 2003 YL153 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164161 2003 YW154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164162 2003 YY154 30/12/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
164163 2003 YS155 26/12/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
164164 2003 YK166 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164165 2004 AC4 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
164166 2004 AQ5 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
164167 2004 AJ7 13/01/2004 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
164168 2004 AP8 14/01/2004 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
164169 2004 AK25 12/01/2004 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
164170 2004 AS25 12/01/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
164171 2004 AP26 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
164172 2004 BY5 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
164173 2004 BM10 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164174 2004 BM17 18/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164175 2004 BO37 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164176 2004 BE46 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164177 2004 BM46 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164178 2004 BP48 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164179 2004 BA49 21/01/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164180 2004 BD52 21/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164181 2004 BJ52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164182 2004 BM52 21/01/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164183 2004 BG59 23/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
164184 2004 BF68 27/01/2004 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
164185 2004 BD69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 4,8 km MPC · JPL
164186 2004 BP70 22/01/2004 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164187 2004 BR70 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
164188 2004 BB74 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
164189 2004 BQ76 25/01/2004 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
164190 2004 BD80 24/01/2004 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
164191 2004 BD94 28/01/2004 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
164192 2004 BP105 25/01/2004 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
164193 2004 BM146 22/01/2004 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
164194 2004 BM151 18/01/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
164195 2004 CT13 11/02/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
164196 2004 CF52 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164197 2004 CQ68 11/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
164198 2004 CN74 11/02/2004 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
164199 2004 CP80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
164200 2004 DK29 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL