Danh sách tiểu hành tinh/16501–16600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16501 1990 SX13 23/09/1990 La Silla H. Debehogne 2,1 km MPC · JPL
16502 1990 SB14 23/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
16503 Ayato 1990 TY 15/10/1990 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
16504 1990 TR5 09/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
16505 Sulzer 1990 TB13 12/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 7,7 km MPC · JPL
16506 1990 UH1 20/10/1990 Siding Spring R. H. McNaught 8,1 km MPC · JPL
16507 Fuuren 1990 UM2 24/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,7 km MPC · JPL
16508 1990 UB3 19/10/1990 Dynic A. Sugie 2,9 km MPC · JPL
16509 1990 UE4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16510 1990 UL4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
16511 1990 UR4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
16512 1990 VQ4 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16513 Vasks 1990 VP6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 7,8 km MPC · JPL
16514 Stevelia 1990 VZ6 11/11/1990 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 7,6 km MPC · JPL
16515 Usman'grad 1990 VN14 15/11/1990 Nauchnij L. I. Chernykh 11 km MPC · JPL
16516 Efremlevitan 1990 VR14 15/11/1990 Nauchnij L. I. Chernykh 6,4 km MPC · JPL
16517 1990 WD 19/11/1990 Siding Spring R. H. McNaught 4,2 km MPC · JPL
16518 Akihikoito 1990 WF 16/11/1990 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 4,9 km MPC · JPL
16519 1990 WV 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
16520 1990 WO3 21/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
16521 1990 WR5 18/11/1990 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
16522 Tell 1991 AJ3 15/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 13 km MPC · JPL
16523 1991 BP 19/01/1991 Dynic A. Sugie 5,5 km MPC · JPL
16524 Hausmann 1991 BB3 17/01/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,9 km MPC · JPL
16525 Shumarinaiko 1991 CU2 14/02/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
16526 1991 DC 17/02/1991 Yorii M. Arai, H. Mori 4,1 km MPC · JPL
16527 1991 DH1 18/02/1991 Palomar E. F. Helin 7,5 km MPC · JPL
16528 Terakado 1991 GV 02/04/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,2 km MPC · JPL
16529 Dangoldin 1991 GO1 09/04/1991 Palomar E. F. Helin 5,4 km MPC · JPL
16530 1991 GR7 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
16531 1991 GO8 08/04/1991 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
16532 1991 LY 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 6,7 km MPC · JPL
16533 1991 LA1 14/06/1991 Palomar E. F. Helin 4,8 km MPC · JPL
16534 1991 NB1 10/07/1991 Palomar E. F. Helin 4,1 km MPC · JPL
16535 1991 NF3 04/07/1991 La Silla H. Debehogne 6,2 km MPC · JPL
16536 1991 PV1 10/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
16537 1991 PF11 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 6,2 km MPC · JPL
16538 1991 PO12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,9 km MPC · JPL
16539 1991 PY12 05/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,0 km MPC · JPL
16540 1991 PO16 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
16541 1991 PW18 08/08/1991 Palomar H. E. Holt 8,6 km MPC · JPL
16542 1991 PK31 14/08/1991 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16543 Rosetta 1991 RC2 05/09/1991 Haute Provence E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16544 Hochlehnert 1991 RA3 09/09/1991 Tautenburg Observatory L. D. Schmadel, F. Börngen 5,4 km MPC · JPL
16545 1991 RN4 09/09/1991 Kiyosato S. Otomo 3,4 km MPC · JPL
16546 1991 RP5 13/09/1991 Palomar H. E. Holt 19 km MPC · JPL
16547 1991 RS7 07/09/1991 Palomar E. F. Helin 9,2 km MPC · JPL
16548 1991 RR9 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
16549 1991 RE10 12/09/1991 Palomar H. E. Holt 13 km MPC · JPL
16550 1991 RB13 10/09/1991 Palomar H. E. Holt 8,7 km MPC · JPL
16551 1991 RT14 15/09/1991 Palomar H. E. Holt 7,8 km MPC · JPL
16552 Sawamura 1991 SB 16/09/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,3 km MPC · JPL
16553 1991 TL14 07/10/1991 Palomar C. P. de Saint-Aignan 2,3 km MPC · JPL
16554 1991 UE2 29/10/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,6 km MPC · JPL
16555 Nagaomasami 1991 US3 31/10/1991 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,6 km MPC · JPL
16556 1991 VQ1 04/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,6 km MPC · JPL
16557 1991 VE2 09/11/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,6 km MPC · JPL
16558 1991 VQ2 01/11/1991 Palomar E. F. Helin 5,7 km MPC · JPL
16559 1991 VA3 09/11/1991 Dynic A. Sugie 6,5 km MPC · JPL
16560 Daitor 1991 VZ5 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 44 km MPC · JPL
16561 Rawls 1991 VP7 03/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
16562 1992 AV1 09/01/1992 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
16563 Ob 1992 BF2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
16564 Coriolis 1992 BK2 30/01/1992 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
16565 1992 CZ1 12/02/1992 Mérida O. A. Naranjo, J. Stock 16 km MPC · JPL
16566 1992 CZ2 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
16567 1992 CQ3 02/02/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
16568 1992 DX5 29/02/1992 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
16569 1992 DA10 29/02/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
16570 1992 DE11 29/02/1992 La Silla UESAC 4,4 km MPC · JPL
16571 1992 EE 02/03/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 5,9 km MPC · JPL
16572 1992 EU5 02/03/1992 La Silla UESAC 12 km MPC · JPL
16573 1992 EC10 02/03/1992 La Silla UESAC 9,8 km MPC · JPL
16574 1992 EU10 06/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
16575 1992 EH11 06/03/1992 La Silla UESAC 10 km MPC · JPL
16576 1992 EY11 06/03/1992 La Silla UESAC 9,1 km MPC · JPL
16577 1992 ET23 02/03/1992 La Silla UESAC 2,4 km MPC · JPL
16578 Essjayess 1992 FM1 29/03/1992 Siding Spring D. I. Steel 4,3 km MPC · JPL
16579 1992 GO 03/04/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,2 km MPC · JPL
16580 1992 HA 21/04/1992 Kiyosato S. Otomo 2,7 km MPC · JPL
16581 1992 JF3 08/05/1992 La Silla H. Debehogne 3,5 km MPC · JPL
16582 1992 JS3 11/05/1992 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
16583 Oersted 1992 OH2 26/07/1992 La Silla E. W. Elst 22 km MPC · JPL
16584 1992 PM 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
16585 1992 QR 23/08/1992 Palomar H. E. Holt 1,9 km MPC · JPL
16586 1992 RZ6 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16587 Nagamori 1992 SE 21/09/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,5 km MPC · JPL
16588 Johngee 1992 ST 23/09/1992 Palomar E. F. Helin 2,7 km MPC · JPL
16589 Hastrup 1992 SL1 24/09/1992 Palomar E. F. Helin 2,2 km MPC · JPL
16590 Brunowalter 1992 SM2 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,7 km MPC · JPL
16591 1992 SY17 30/09/1992 Palomar H. E. Holt 4,1 km MPC · JPL
16592 1992 TM1 03/10/1992 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
16593 1992 UB3 25/10/1992 Okutama T. Hioki, S. Hayakawa 14 km MPC · JPL
16594 Sorachi 1992 UL4 26/10/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 7,8 km MPC · JPL
16595 1992 UU6 20/10/1992 Palomar H. E. Holt 5,4 km MPC · JPL
16596 Stephenstrauss 1992 UN7 18/10/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
16597 1992 YU1 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16598 Brugmansia 1992 YC2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
16599 Shorland 1993 BR2 20/01/1993 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 10 km MPC · JPL
16600 1993 DQ 21/02/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL