Danh sách tiểu hành tinh/17501–17600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
17501 Tetsuro 1992 FG 23/03/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,5 km MPC · JPL
17502 Manabeseiji 1992 FD1 23/03/1992 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,0 km MPC · JPL
17503 Celestechild 1992 FK1 26/03/1992 Siding Spring R. H. McNaught 2,9 km MPC · JPL
17504 1992 GB2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
17505 1992 GO2 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
17506 Walschap 1992 GW4 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17507 1992 HH5 24/04/1992 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
17508 Takumadan 1992 JH 03/05/1992 Geisei T. Seki 6,9 km MPC · JPL
17509 Ikumadan 1992 JR 04/05/1992 Geisei T. Seki 3,5 km MPC · JPL
17510 1992 PD6 01/08/1992 La Silla H. Debehogne, Á. López-G. 2,5 km MPC · JPL
17511 1992 QN 29/08/1992 Palomar E. F. Helin, J. Alu 1,2 km MPC · JPL
17512 1992 RN 04/09/1992 Kiyosato S. Otomo 5,9 km MPC · JPL
17513 1992 UM 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,0 km MPC · JPL
17514 1992 UA1 19/10/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 7,9 km MPC · JPL
17515 1992 UT1 21/10/1992 Dynic A. Sugie 3,8 km MPC · JPL
17516 Kogayukihito 1992 UZ6 28/10/1992 Kitami M. Yanai, K. Watanabe 4,4 km MPC · JPL
17517 1992 WZ3 21/11/1992 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,1 km MPC · JPL
17518 Redqueen 1992 YD 18/12/1992 Yakiimo A. Natori, T. Urata 7,0 km MPC · JPL
17519 Pritsak 1992 YE2 18/12/1992 Caussols E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
17520 Hisayukiyoshio 1993 BX2 23/01/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 12 km MPC · JPL
17521 Kiek 1993 BR4 27/01/1993 Caussols E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
17522 1993 BL7 23/01/1993 La Silla E. W. Elst 9,7 km MPC · JPL
17523 1993 FX2 23/03/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
17524 1993 FS4 17/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
17525 1993 FH5 17/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
17526 1993 FV5 17/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
17527 1993 FC14 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
17528 1993 FX14 17/03/1993 La Silla UESAC 5,2 km MPC · JPL
17529 1993 FJ23 21/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
17530 1993 FZ23 21/03/1993 La Silla UESAC 6,9 km MPC · JPL
17531 1993 FU25 21/03/1993 La Silla UESAC 8,8 km MPC · JPL
17532 1993 FD34 19/03/1993 La Silla UESAC 4,3 km MPC · JPL
17533 1993 FR36 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
17534 1993 FB40 19/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
17535 1993 FF40 19/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
17536 1993 FM40 19/03/1993 La Silla UESAC 6,2 km MPC · JPL
17537 1993 FN40 19/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
17538 1993 FZ44 19/03/1993 La Silla UESAC 7,7 km MPC · JPL
17539 1993 FR46 19/03/1993 La Silla UESAC 4,5 km MPC · JPL
17540 1993 FX81 18/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
17541 1993 OL5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
17542 1993 OW6 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
17543 Sosva 1993 PA3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 10 km MPC · JPL
17544 Kojiroishikawa 1993 RF2 15/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
17545 1993 RZ3 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
17546 Osadakentaro 1993 SB2 19/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,1 km MPC · JPL
17547 Nestebovelli 1993 SN2 21/09/1993 Stroncone A. Vagnozzi 3,0 km MPC · JPL
17548 1993 SX6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
17549 1993 TW12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,4 km MPC · JPL
17550 1993 TO18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17551 1993 TZ31 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
17552 1993 TZ36 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
17553 1993 UQ5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
17554 1993 VY 09/11/1993 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
17555 Kenkennedy 1993 VC5 04/11/1993 Siding Spring R. H. McNaught 2,6 km MPC · JPL
17556 Pierofrancesca 1993 WB 16/11/1993 Colleverde V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
17557 1994 AX 04/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
17558 1994 AA1 04/01/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 4,3 km MPC · JPL
17559 1994 AR1 08/01/1994 Dynic A. Sugie 4,1 km MPC · JPL
17560 1994 AD3 14/01/1994 Sormano C. Gualdoni, A. Testa 2,4 km MPC · JPL
17561 1994 AE11 08/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
17562 1994 BG4 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 3,6 km MPC · JPL
17563 Tsuneyoshi 1994 CC1 05/02/1994 Yatsugatake Y. Kushida, O. Muramatsu 8,8 km MPC · JPL
17564 1994 CQ1 07/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
17565 1994 CG2 12/02/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,4 km MPC · JPL
17566 1994 CE11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 7,0 km MPC · JPL
17567 Hoshinoyakata 1994 GP 05/04/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 17 km MPC · JPL
17568 1994 GT8 11/04/1994 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
17569 1994 LB8 08/06/1994 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
17570 1994 NQ 06/07/1994 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
17571 1994 PV 14/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 15 km MPC · JPL
17572 1994 PX11 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,0 km MPC · JPL
17573 1994 PJ13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
17574 1994 PT13 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
17575 1994 PQ14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
17576 1994 PL25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
17577 1994 PD38 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,9 km MPC · JPL
17578 1994 QQ 16/08/1994 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
17579 Lewkopelew 1994 TQ16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,9 km MPC · JPL
17580 1994 VV 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,4 km MPC · JPL
17581 1994 VE1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
17582 1994 WL 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
17583 1994 WV2 30/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
17584 1994 XF1 06/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
17585 1994 YC4 31/12/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
17586 1995 AT2 10/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
17587 1995 BD 20/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 19 km MPC · JPL
17588 1995 BH2 30/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
17589 1995 BR10 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
17590 1995 CG 01/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
17591 1995 DG 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,6 km MPC · JPL
17592 1995 DR 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
17593 1995 DV 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
17594 1995 DX5 23/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
17595 1995 EO 01/03/1995 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
17596 1995 EP1 11/03/1995 Oizumi T. Kobayashi 6,3 km MPC · JPL
17597 Stefanzweig 1995 EK8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 5,1 km MPC · JPL
17598 1995 KE2 23/05/1995 Kiyosato S. Otomo 4,9 km MPC · JPL
17599 1995 ON4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
17600 Dobřichovice 1995 SO 18/09/1995 Ondřejov L. Kotková 4,1 km MPC · JPL