Danh sách tiểu hành tinh/16401–16500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16401 1984 SV5 21/09/1984 La Silla H. Debehogne 7,7 km MPC · JPL
16402 Olgapopova 1984 UR 26/10/1984 Anderson Mesa E. Bowell 5,9 km MPC · JPL
16403 1984 WJ1 20/11/1984 Caussols C. Pollas 4,1 km MPC · JPL
16404 1985 CM1 13/02/1985 La Silla H. Debehogne 3,3 km MPC · JPL
16405 1985 DA2 20/02/1985 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
16406 Oszkiewicz 1985 PH 14/08/1985 Anderson Mesa E. Bowell 4,8 km MPC · JPL
16407 Oiunskij 1985 SV2 19/09/1985 Nauchnij N. S. Chernykh, L. I. Chernykh 3,9 km MPC · JPL
16408 1986 AB 11/01/1986 Toyota K. Suzuki, T. Urata 14 km MPC · JPL
16409 1986 CZ1 12/02/1986 La Silla H. Debehogne 3,7 km MPC · JPL
16410 1986 QU2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 11 km MPC · JPL
16411 1986 QY2 28/08/1986 La Silla H. Debehogne 6,8 km MPC · JPL
16412 1986 WZ 25/11/1986 Kleť Z. Vávrová 7,0 km MPC · JPL
16413 Abulghazi 1987 BA2 28/01/1987 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
16414 Le Procope 1987 QO5 25/08/1987 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16415 1987 QE7 21/08/1987 Zimmerwald P. Wild 11 km MPC · JPL
16416 1987 SM3 25/09/1987 Brorfelde P. Jensen 3,4 km MPC · JPL
16417 1987 SF5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 2,0 km MPC · JPL
16418 Lortzing 1987 SD10 29/09/1987 Tautenburg Observatory F. Börngen 4,7 km MPC · JPL
16419 Kovalev 1987 SS28 24/09/1987 Nauchnij L. V. Zhuravleva 3,3 km MPC · JPL
16420 1987 UN1 28/10/1987 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 4,2 km MPC · JPL
16421 Roadrunner 1988 BJ 22/01/1988 Haute Provence E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16422 1988 BT3 18/01/1988 La Silla H. Debehogne 2,7 km MPC · JPL
16423 1988 BZ3 19/01/1988 La Silla H. Debehogne 4,2 km MPC · JPL
16424 Davaine 1988 CD2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
16425 Chuckyeager 1988 CY2 11/02/1988 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16426 1988 EC 07/03/1988 Gekko Y. Oshima 2,8 km MPC · JPL
16427 1988 EB2 13/03/1988 Brorfelde P. Jensen 4,5 km MPC · JPL
16428 1988 RD12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 22 km MPC · JPL
16429 1988 SB2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
16430 1988 VB1 03/11/1988 Brorfelde P. Jensen 4,9 km MPC · JPL
16431 1988 VH1 06/11/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 3,5 km MPC · JPL
16432 1988 VL2 10/11/1988 Yorii M. Arai, H. Mori 3,6 km MPC · JPL
16433 1988 VX2 08/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 16 km MPC · JPL
16434 1988 VO3 11/11/1988 Gekko Y. Oshima 3,2 km MPC · JPL
16435 Fándly 1988 VE7 07/11/1988 Piwnice M. Antal 4,9 km MPC · JPL
16436 1988 XL 03/12/1988 Gekko Y. Oshima 4,0 km MPC · JPL
16437 1988 XX1 07/12/1988 Harvard Observatory Oak Ridge Observatory 4,4 km MPC · JPL
16438 Knöfel 1989 AU6 11/01/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 11 km MPC · JPL
16439 Yamehoshinokawa 1989 BZ 30/01/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 7,5 km MPC · JPL
16440 1989 EN5 02/03/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,8 km MPC · JPL
16441 Kirchner 1989 EF6 07/03/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 10 km MPC · JPL
16442 1989 GM1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
16443 1989 GV1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16444 Godefroy 1989 GW1 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16445 Klimt 1989 GN3 03/04/1989 La Silla E. W. Elst 20 km MPC · JPL
16446 1989 MH 29/06/1989 Palomar E. F. Helin 11 km MPC · JPL
16447 Vauban 1989 RX 03/09/1989 Haute Provence E. W. Elst 13 km MPC · JPL
16448 1989 RV2 07/09/1989 Kleť A. Mrkos 3,1 km MPC · JPL
16449 Kigoyama 1989 SO 29/09/1989 Kitami T. Fujii, K. Watanabe 16 km MPC · JPL
16450 Messerschmidt 1989 SY2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 14 km MPC · JPL
16451 1989 SO3 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
16452 Goldfinger 1989 SE8 28/09/1989 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 4,5 km MPC · JPL
16453 1989 SW8 23/09/1989 La Silla H. Debehogne 5,9 km MPC · JPL
16454 1989 TT2 03/10/1989 Cerro Tololo S. J. Bus 16 km MPC · JPL
16455 1989 TK16 04/10/1989 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
16456 1989 UO 23/10/1989 Kani Y. Mizuno, T. Furuta 3,0 km MPC · JPL
16457 1989 VF 02/11/1989 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 11 km MPC · JPL
16458 1989 WZ2 21/11/1989 Gekko Y. Oshima 13 km MPC · JPL
16459 Barth 1989 WE4 28/11/1989 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,0 km MPC · JPL
16460 1989 YF1 30/12/1989 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
16461 1990 BO 21/01/1990 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 28 km MPC · JPL
16462 1990 DZ1 24/02/1990 La Silla H. Debehogne 4,4 km MPC · JPL
16463 Nayoro 1990 EK 02/03/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 5,3 km MPC · JPL
16464 1990 EV1 02/03/1990 La Silla E. W. Elst 8,1 km MPC · JPL
16465 Basilrowe 1990 FV1 24/03/1990 Palomar J. E. Mueller 2,2 km MPC · JPL
16466 Piyashiriyama 1990 FJ2 29/03/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 10 km MPC · JPL
16467 1990 FD3 16/03/1990 La Silla H. Debehogne 22 km MPC · JPL
16468 1990 HW1 27/04/1990 Siding Spring R. H. McNaught 5,0 km MPC · JPL
16469 1990 KR 21/05/1990 Palomar E. F. Helin 3,5 km MPC · JPL
16470 1990 OM2 29/07/1990 Palomar H. E. Holt 3,2 km MPC · JPL
16471 1990 OR3 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
16472 1990 OE5 27/07/1990 Palomar H. E. Holt 12 km MPC · JPL
16473 1990 QF2 22/08/1990 Palomar H. E. Holt 5,9 km MPC · JPL
16474 1990 QG3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 1,4 km MPC · JPL
16475 1990 QS4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,4 km MPC · JPL
16476 1990 QU4 24/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
16477 1990 QH5 25/08/1990 Palomar H. E. Holt 3,1 km MPC · JPL
16478 1990 QS6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
16479 Paulze 1990 QK7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 6,2 km MPC · JPL
16480 1990 QN7 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
16481 Thames 1990 QU7 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 13 km MPC · JPL
16482 1990 QK8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
16483 1990 QX8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
16484 1990 QJ9 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
16485 1990 RG2 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 14 km MPC · JPL
16486 1990 RM3 14/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,2 km MPC · JPL
16487 1990 RV5 08/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,1 km MPC · JPL
16488 1990 RX8 13/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,9 km MPC · JPL
16489 1990 SG 17/09/1990 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
16490 1990 ST2 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,7 km MPC · JPL
16491 1990 SA3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
16492 1990 SQ5 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
16493 1990 SB6 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
16494 Oka 1990 SP8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 8,8 km MPC · JPL
16495 1990 SR8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16496 1990 SS8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
16497 Toinevermeylen 1990 SU8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16498 Passau 1990 SX8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 6,6 km MPC · JPL
16499 1990 SU9 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16500 1990 SX10 16/09/1990 Palomar H. E. Holt 5,3 km MPC · JPL