Danh sách tiểu hành tinh/15501–15600

Tủ sách mở Wikibooks


Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
15501 Pepawlowski 1999 NK10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
15502 1999 NV27 14/07/1999 Socorro LINEAR 53 km MPC · JPL
15503 1999 RD25 07/09/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
15504 1999 RG33 04/09/1999 Catalina CSS 17 km MPC · JPL
15505 1999 RF56 07/09/1999 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
15506 Preygel 1999 RX132 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
15507 Rengarajan 1999 RC166 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
15508 1999 TE38 01/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
15509 1999 TX113 04/10/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
15510 Phoeberounds 1999 TF127 04/10/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
15511 1999 TD185 12/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
15512 Snyder 1999 UK1 18/10/1999 Junk Bond J. Medkeff, D. Healy 20 km MPC · JPL
15513 Emmermann 1999 UV38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
15514 1999 VW24 13/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 25 km MPC · JPL
15515 1999 VN80 04/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
15516 1999 VN86 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
15517 1999 VS113 04/11/1999 Catalina CSS 9,4 km MPC · JPL
15518 1999 VY153 10/11/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
15519 1999 XW 02/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 16 km MPC · JPL
15520 1999 XK98 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
15521 1999 XH133 12/12/1999 Socorro LINEAR 28 km MPC · JPL
15522 Trueblood 1999 XX136 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,7 km MPC · JPL
15523 Grenville 1999 XE151 09/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
15524 1999 XO175 10/12/1999 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
15525 1999 XH176 10/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
15526 Kokura 1999 XH229 08/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
15527 1999 YY2 16/12/1999 Socorro LINEAR 36 km MPC · JPL
15528 2000 AJ10 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
15529 2000 AA80 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
15530 Kuber 2000 AV98 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
15531 2000 AV99 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
15532 2000 AP126 05/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
15533 2000 AP138 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
15534 2000 AQ164 05/01/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
15535 2000 AT177 07/01/2000 Socorro LINEAR 40 km MPC · JPL
15536 2000 AG191 08/01/2000 Socorro LINEAR 29 km MPC · JPL
15537 2000 AM199 09/01/2000 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
15538 2000 BW14 31/01/2000 Oizumi T. Kobayashi 7,6 km MPC · JPL
15539 2000 CN3 02/02/2000 Socorro LINEAR 42 km MPC · JPL
15540 2000 CF18 02/02/2000 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
15541 2000 CN63 02/02/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
15542 2000 DN3 28/02/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 9,7 km MPC · JPL
15543 Elizateel 2000 DD96 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
15544 2000 EG17 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
15545 2000 EK46 09/03/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
15546 2000 EZ75 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
15547 2000 ET91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
15548 Kalinowski 2000 EJ147 04/03/2000 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
15549 2000 FN 25/03/2000 Oizumi T. Kobayashi 4,5 km MPC · JPL
15550 Sydney 2000 FR10 31/03/2000 Reedy Creek J. Broughton 7,7 km MPC · JPL
15551 Paddock 2000 FQ25 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
15552 Sandashounkan 2000 FO26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
15553 Carachang 2000 FG45 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
15554 2000 FH46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
15555 2000 FD49 30/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
15556 2000 FW49 30/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
15557 Kimcochran 2000 GV 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
15558 2000 GR2 03/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
15559 Abigailhines 2000 GR23 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
15560 2000 GR24 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
15561 2000 GU36 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
15562 2000 GF48 05/04/2000 Socorro LINEAR 30 km MPC · JPL
15563 Remsberg 2000 GG48 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
15564 2000 GU48 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
15565 Benjaminsteele 2000 GM49 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
15566 Elizabethbaker 2000 GD50 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
15567 Giacomelli 2000 GF53 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
15568 2000 GP54 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
15569 Feinberg 2000 GC60 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
15570 2000 GT60 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
15571 2000 GM61 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
15572 2000 GH65 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
15573 2000 GX65 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
15574 Stephaniehass 2000 GF66 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
15575 2000 GC68 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
15576 Munday 2000 GK68 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
15577 Gywilliams 2000 GN68 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
15578 2000 GW69 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
15579 2000 GP70 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
15580 2000 GE71 05/04/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
15581 2000 GV72 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
15582 Russellburrows 2000 GZ73 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
15583 Hanick 2000 GM74 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
15584 2000 GO74 05/04/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
15585 2000 GR74 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
15586 2000 GV75 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
15587 2000 GK76 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
15588 2000 GO79 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
15589 2000 GB80 06/04/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
15590 2000 GH82 07/04/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 7,5 km MPC · JPL
15591 2000 GP89 04/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
15592 2000 GJ91 04/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
15593 2000 GR93 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
15594 Castillo 2000 GG95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
15595 2000 GX95 06/04/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
15596 2000 GZ95 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
15597 2000 GM96 06/04/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
15598 2000 GP96 06/04/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
15599 Richardlarson 2000 GF99 07/04/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
15600 2000 GY103 07/04/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL