Danh sách tiểu hành tinh/16601–16700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
16601 1993 FQ1 25/03/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,6 km MPC · JPL
16602 Anabuki 1993 FY3 17/03/1993 Geisei T. Seki 3,8 km MPC · JPL
16603 1993 FG6 17/03/1993 La Silla UESAC 8,2 km MPC · JPL
16604 1993 FQ10 17/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16605 1993 FR10 17/03/1993 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
16606 1993 FH11 17/03/1993 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
16607 1993 FN12 17/03/1993 La Silla UESAC 8,9 km MPC · JPL
16608 1993 FA23 21/03/1993 La Silla UESAC 7,1 km MPC · JPL
16609 1993 FB23 21/03/1993 La Silla UESAC 8,1 km MPC · JPL
16610 1993 FV23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,5 km MPC · JPL
16611 1993 FY23 21/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
16612 1993 FF25 21/03/1993 La Silla UESAC 2,6 km MPC · JPL
16613 1993 FD28 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16614 1993 FS35 19/03/1993 La Silla UESAC 11 km MPC · JPL
16615 1993 FW40 19/03/1993 La Silla UESAC 7,0 km MPC · JPL
16616 1993 FB44 19/03/1993 La Silla UESAC 6,0 km MPC · JPL
16617 1993 FC48 19/03/1993 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
16618 1993 FX52 17/03/1993 La Silla UESAC 2,0 km MPC · JPL
16619 1993 FR58 19/03/1993 La Silla UESAC 9,2 km MPC · JPL
16620 1993 FE78 21/03/1993 La Silla UESAC 6,8 km MPC · JPL
16621 1993 FA84 23/03/1993 La Silla UESAC 4,0 km MPC · JPL
16622 1993 GG1 15/04/1993 Palomar H. E. Holt 11 km MPC · JPL
16623 Muenzel 1993 GM1 14/04/1993 La Silla H. Debehogne 12 km MPC · JPL
16624 Hoshizawa 1993 HX 16/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
16625 Kunitsugu 1993 HG1 20/04/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,6 km MPC · JPL
16626 Thumper 1993 HJ3 20/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
16627 1993 JK 14/05/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,7 km MPC · JPL
16628 1993 KF 16/05/1993 Kiyosato S. Otomo 12 km MPC · JPL
16629 1993 LK1 15/06/1993 Palomar H. E. Holt 3,6 km MPC · JPL
16630 1993 NZ1 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16631 1993 OY3 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
16632 1993 OH4 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
16633 1993 OV5 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
16634 1993 OD8 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
16635 1993 QO 20/08/1993 Palomar E. F. Helin 3,1 km MPC · JPL
16636 1993 QP 23/08/1993 Palomar E. F. Helin, K. J. Lawrence 650 m MPC · JPL
16637 1993 QP2 16/08/1993 Caussols E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16638 1993 QN3 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 7,6 km MPC · JPL
16639 1993 QD4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
16640 1993 QU9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
16641 Esteban 1993 QH10 16/08/1993 Palomar C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker 5,7 km MPC · JPL
16642 1993 RK4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16643 1993 RV15 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 7,7 km MPC · JPL
16644 Otemaedaigaku 1993 SH1 16/09/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 3,5 km MPC · JPL
16645 Aldalara 1993 SP3 22/09/1993 Mérida O. A. Naranjo 3,6 km MPC · JPL
16646 Sparrman 1993 SJ5 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16647 Robbydesmet 1993 SQ6 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
16648 1993 SH7 17/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
16649 1993 TY1 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,6 km MPC · JPL
16650 Sakushingakuin 1993 TE3 11/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,6 km MPC · JPL
16651 1993 TS11 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,0 km MPC · JPL
16652 1993 TT12 13/10/1993 Palomar H. E. Holt 4,3 km MPC · JPL
16653 1993 TP19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
16654 1993 TY29 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,4 km MPC · JPL
16655 1993 TS33 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
16656 1993 TP37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
16657 1993 UB 23/10/1993 Siding Spring R. H. McNaught 1,6 km MPC · JPL
16658 1993 UD1 26/10/1993 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,0 km MPC · JPL
16659 1993 UH1 19/10/1993 Palomar E. F. Helin 4,2 km MPC · JPL
16660 1993 US7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,7 km MPC · JPL
16661 1993 VS1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,4 km MPC · JPL
16662 1993 VU1 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 12 km MPC · JPL
16663 1993 VG4 11/11/1993 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 10 km MPC · JPL
16664 1993 VO4 09/11/1993 Caussols E. W. Elst 7,4 km MPC · JPL
16665 1993 XK 08/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
16666 Liroma 1993 XL1 07/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker 6,8 km MPC · JPL
16667 1993 XM1 10/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 35 km MPC · JPL
16668 1993 XN1 15/12/1993 Oizumi T. Kobayashi 6,2 km MPC · JPL
16669 Rionuevo 1993 XK3 08/12/1993 Palomar C. S. Shoemaker, D. H. Levy 4,0 km MPC · JPL
16670 1994 AS2 14/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
16671 Tago 1994 AF3 13/01/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 20 km MPC · JPL
16672 Bedini 1994 BA1 17/01/1994 Cima Ekar A. Boattini, M. Tombelli 3,1 km MPC · JPL
16673 1994 BF1 23/01/1994 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
16674 Birkeland 1994 BK3 16/01/1994 Caussols E. W. Elst, C. Pollas 6,4 km MPC · JPL
16675 Torii 1994 CY1 08/02/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 4,5 km MPC · JPL
16676 Tinne 1994 CA5 11/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
16677 1994 CT11 07/02/1994 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
16678 1994 CC18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
16679 1994 EQ2 14/03/1994 Kiyosato S. Otomo 6,5 km MPC · JPL
16680 Minamitanemachi 1994 EP3 14/03/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 8,0 km MPC · JPL
16681 1994 EV7 11/03/1994 Palomar E. F. Helin 4,3 km MPC · JPL
16682 Donati 1994 FB 18/03/1994 Sormano M. Cavagna, V. Giuliani 2,2 km MPC · JPL
16683 Alepieri 1994 JY 03/05/1994 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 11 km MPC · JPL
16684 1994 JQ1 11/05/1994 La Palma M. J. Irwin, A. Żytkow 203 km MPC · JPL
16685 1994 JU8 08/05/1994 Kiyosato S. Otomo 8,0 km MPC · JPL
16686 1994 PL9 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 16 km MPC · JPL
16687 1994 PN20 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
16688 1994 PN21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 9,5 km MPC · JPL
16689 Vistula 1994 PZ26 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 10 km MPC · JPL
16690 Fabritius 1994 UR6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
16691 1994 VS 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
16692 1994 VO1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
16693 Moseley 1994 YC2 26/12/1994 Siding Spring D. J. Asher 5,5 km MPC · JPL
16694 1995 AJ 02/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 4,1 km MPC · JPL
16695 Terryhandley 1995 AM 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
16696 Villamayor 1995 BE7 28/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
16697 1995 CQ 01/02/1995 Kiyosato S. Otomo 3,0 km MPC · JPL
16698 1995 CX 03/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 8,2 km MPC · JPL
16699 1995 DC 20/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
16700 Seiwa 1995 DZ 22/02/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL