Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/164701–164800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164701 Horanyi 1998 AX9 07/01/1998 Anderson Mesa M. W. Buie 1,4 km MPC · JPL
164702 1998 BH6 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164703 1998 BN20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164704 1998 BF31 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164705 1998 DE2 17/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164706 1998 DJ19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164707 1998 DE27 26/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164708 1998 FX7 20/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164709 1998 FC10 24/03/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
164710 1998 FW24 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164711 1998 FD42 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164712 1998 FM58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164713 1998 FK61 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164714 1998 FN91 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164715 1998 FZ139 28/03/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164716 1998 GH 02/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164717 1998 GN1 06/04/1998 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
164718 1998 HM4 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164719 1998 HZ6 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164720 1998 KT24 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164721 1998 QO24 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164722 1998 QN68 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164723 1998 QW71 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
164724 1998 QM78 24/08/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
164725 1998 QF98 28/08/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164726 1998 QE107 19/08/1998 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
164727 1998 RH5 15/09/1998 Caussols ODAS 2,9 km MPC · JPL
164728 1998 RH12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164729 1998 RT49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
164730 1998 RA55 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
164731 1998 RK64 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
164732 1998 RE69 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164733 1998 RE70 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164734 1998 SE21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164735 1998 SY24 18/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
164736 1998 SJ40 24/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164737 1998 ST47 26/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164738 1998 SP84 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
164739 1998 SF103 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164740 1998 SJ106 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
164741 1998 SH113 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
164742 1998 SS138 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164743 1998 SD156 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
164744 1998 SN162 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
164745 1998 TU8 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164746 1998 TF11 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164747 1998 TP20 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164748 1998 TC22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164749 1998 TP22 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
164750 1998 TW29 14/10/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
164751 1998 UW3 20/10/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
164752 1998 UR17 18/10/1998 Xinglong SCAP 4,4 km MPC · JPL
164753 1998 UJ41 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
164754 1998 VQ10 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
164755 1998 VK27 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
164756 1998 VR35 09/11/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
164757 1998 VY35 12/11/1998 Xinglong SCAP 3,5 km MPC · JPL
164758 1998 VN37 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164759 1998 VR56 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
164760 1998 WX2 17/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
164761 1998 WU6 24/11/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., P. M. Motl 3,4 km MPC · JPL
164762 1998 WX27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164763 1998 WH29 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
164764 1998 XK1 07/12/1998 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
164765 1998 XM1 07/12/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
164766 1998 XQ13 15/12/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
164767 1998 YK4 18/12/1998 Woomera F. B. Zoltowski 5,3 km MPC · JPL
164768 1998 YE22 26/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164769 1999 AG38 09/01/1999 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
164770 1999 BN18 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
164771 1999 CB5 12/02/1999 Oohira T. Urata 4,6 km MPC · JPL
164772 1999 CV33 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
164773 1999 CW48 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164774 1999 CA95 10/02/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
164775 1999 CJ124 11/02/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
164776 1999 CJ133 07/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164777 1999 CD142 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164778 1999 CD149 13/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164779 1999 CN157 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
164780 1999 CH159 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164781 1999 DA4 20/02/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,8 km MPC · JPL
164782 1999 DK4 16/02/1999 Ondřejov Ondřejov Obs. 3,9 km MPC · JPL
164783 1999 EZ1 09/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
164784 1999 EJ11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164785 1999 ES14 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164786 1999 FZ1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164787 1999 FE11 17/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
164788 1999 FN12 18/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164789 1999 FV18 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
164790 1999 FY35 20/03/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
164791 Nicinski 1999 FJ70 20/03/1999 Apache Point SDSS 910 m MPC · JPL
164792 Owen 1999 FD78 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
164793 1999 GO7 07/04/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
164794 1999 GO10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164795 1999 GW10 11/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
164796 1999 GX13 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164797 1999 GJ24 06/04/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
164798 1999 JC1 07/05/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
164799 1999 JV26 10/05/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164800 1999 JE32 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL