Danh sách tiểu hành tinh/165701–165800

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
165701 2001 PN46 12/08/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
165702 2001 PA59 14/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165703 2001 PH60 13/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
165704 2001 PD61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
165705 2001 PP61 13/08/2001 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
165706 2001 PW64 01/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
165707 2001 PQ65 13/08/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
165708 2001 PB66 15/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
165709 2001 PD67 09/08/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
165710 2001 QC1 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165711 2001 QY19 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165712 2001 QV33 17/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák, U. Babiaková 3,6 km MPC · JPL
165713 2001 QF35 16/08/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165714 2001 QR36 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165715 2001 QP39 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165716 2001 QN42 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
165717 2001 QR45 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
165718 2001 QV53 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
165719 2001 QB56 16/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165720 2001 QX59 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165721 2001 QZ63 16/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165722 2001 QP68 20/08/2001 Oakley C. Wolfe 6,9 km MPC · JPL
165723 2001 QZ81 17/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165724 2001 QC101 20/08/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
165725 2001 QJ101 18/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165726 2001 QC106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165727 2001 QG106 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165728 2001 QV106 22/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165729 2001 QW106 22/08/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
165730 2001 QP124 19/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165731 2001 QA125 19/08/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
165732 2001 QU126 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165733 2001 QE127 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
165734 2001 QC128 20/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165735 2001 QQ128 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165736 2001 QQ131 20/08/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
165737 2001 QE134 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165738 2001 QT154 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
165739 2001 QQ158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
165740 2001 QH161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165741 2001 QS161 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
165742 2001 QO162 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165743 2001 QS164 22/08/2001 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
165744 2001 QG167 24/08/2001 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
165745 2001 QV168 26/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
165746 2001 QH171 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165747 2001 QT184 21/08/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165748 2001 QR186 21/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
165749 2001 QT187 21/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
165750 2001 QO189 22/08/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
165751 2001 QA191 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
165752 2001 QF202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
165753 2001 QM202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
165754 2001 QZ202 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
165755 2001 QK207 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
165756 2001 QT208 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
165757 2001 QV209 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
165758 2001 QR217 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
165759 2001 QU227 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
165760 2001 QA228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
165761 2001 QD228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
165762 2001 QL228 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
165763 2001 QV229 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
165764 2001 QO232 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
165765 2001 QW236 24/08/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
165766 2001 QA241 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
165767 2001 QC241 24/08/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165768 2001 QO243 24/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165769 2001 QJ244 24/08/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
165770 2001 QC250 24/08/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
165771 2001 QS250 24/08/2001 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
165772 2001 QL251 25/08/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165773 2001 QC255 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,6 km MPC · JPL
165774 2001 QE255 25/08/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
165775 2001 QE262 25/08/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165776 2001 QD265 26/08/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
165777 2001 QG265 26/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
165778 2001 QN266 20/08/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
165779 2001 QB268 20/08/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
165780 2001 QP279 19/08/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
165781 2001 QE283 18/08/2001 Palomar NEAT 8,6 km MPC · JPL
165782 2001 QO330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
165783 2001 RQ1 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
165784 2001 RN5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,6 km MPC · JPL
165785 2001 RT5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,2 km MPC · JPL
165786 2001 RW5 09/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,7 km MPC · JPL
165787 2001 RU9 10/09/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
165788 2001 RV19 07/09/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
165789 2001 RZ20 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165790 2001 RA28 07/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
165791 2001 RN29 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
165792 2001 RN33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
165793 2001 RQ33 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
165794 2001 RX34 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
165795 2001 RG36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
165796 2001 RL36 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
165797 2001 RK37 08/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
165798 2001 RU41 11/09/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
165799 2001 RJ48 11/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
165800 2001 RJ50 10/09/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL