Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/163701–163800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163701 2003 FC53 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163702 2003 FR72 26/03/2003 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
163703 2003 FY82 27/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163704 2003 FL100 31/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163705 2003 FR107 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163706 2003 FF108 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163707 2003 FS113 31/03/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163708 2003 FF117 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163709 2003 FY118 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163710 2003 GK5 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163711 2003 GH6 02/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163712 2003 GB7 01/04/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
163713 2003 GW7 02/04/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163714 2003 GT23 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163715 2003 HQ2 21/04/2003 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
163716 2003 HA5 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
163717 2003 HC8 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
163718 2003 HJ21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163719 2003 HM21 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163720 2003 HW25 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
163721 2003 HQ27 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163722 2003 HC29 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163723 2003 HA39 29/04/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163724 2003 HY47 30/04/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163725 2003 HA52 30/04/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
163726 2003 HX54 24/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163727 2003 JV2 01/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163728 2003 JP3 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163729 2003 JQ7 02/05/2003 Socorro LINEAR 880 m MPC · JPL
163730 2003 JT15 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
163731 2003 KD 20/05/2003 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 17 km MPC · JPL
163732 2003 KP2 22/05/2003 Socorro LINEAR APO 3,0 km MPC · JPL
163733 2003 KJ4 20/05/2003 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 1,0 km MPC · JPL
163734 2003 KD6 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
163735 2003 KN7 25/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
163736 2003 KX10 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
163737 2003 KL16 26/05/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163738 2003 KZ17 27/05/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163739 2003 KE19 30/05/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163740 2003 LU2 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,2 km MPC · JPL
163741 2003 LV3 01/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
163742 2003 MQ 21/06/2003 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
163743 2003 MN3 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163744 2003 MY3 26/06/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
163745 2003 MY8 28/06/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163746 2003 MO11 25/06/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163747 2003 ND2 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163748 2003 NM2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
163749 2003 NR7 09/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,4 km MPC · JPL
163750 2003 NO9 02/07/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163751 2003 OQ 20/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
163752 2003 OC1 22/07/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163753 2003 OZ4 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
163754 2003 OD6 21/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
163755 2003 OG6 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
163756 2003 OQ7 25/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163757 2003 OJ9 23/07/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163758 2003 OS13 29/07/2003 Socorro LINEAR APO 1,2 km MPC · JPL
163759 2003 OV13 25/07/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163760 2003 OR14 22/07/2003 Palomar NEAT AMO 2,3 km MPC · JPL
163761 2003 OV14 22/07/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163762 2003 OH20 25/07/2003 Wise D. Polishook 3,5 km MPC · JPL
163763 2003 OD23 30/07/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
163764 2003 OX27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163765 2003 OY27 24/07/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163766 2003 OL28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163767 2003 PP2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163768 2003 PS2 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163769 2003 PA4 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163770 2003 PX4 03/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
163771 2003 PT8 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163772 2003 PU12 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163773 2003 QZ1 19/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
163774 2003 QZ3 18/08/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
163775 2003 QR8 20/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,4 km MPC · JPL
163776 2003 QL9 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,1 km MPC · JPL
163777 2003 QJ13 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
163778 2003 QX16 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL
163779 2003 QQ19 22/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
163780 2003 QZ19 22/08/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163781 2003 QA23 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163782 2003 QZ26 22/08/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
163783 2003 QU33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163784 2003 QY36 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163785 2003 QJ37 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163786 2003 QJ38 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163787 2003 QD39 22/08/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163788 2003 QA40 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163789 2003 QS42 22/08/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
163790 2003 QE43 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163791 2003 QW44 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163792 2003 QV45 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163793 2003 QM51 22/08/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163794 2003 QE54 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163795 2003 QN57 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163796 2003 QU58 23/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163797 2003 QF62 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163798 2003 QU64 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163799 2003 QR69 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163800 Richardnorton 2003 QS69 26/08/2003 Drebach A. Knöfel 2,4 km MPC · JPL