Danh sách tiểu hành tinh/164601–164700

Tủ sách mở Wikibooks

Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164601 1123 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
164602 1301 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164603 1422 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
164604 2054 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 5,4 km MPC · JPL
164605 4097 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,2 km MPC · JPL
164606 3167 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
164607 3273 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164608 3307 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164609 3829 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,1 km MPC · JPL
164610 3840 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,7 km MPC · JPL
164611 4066 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
164612 5693 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
164613 1981 EQ38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
164614 1981 EJ41 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,2 km MPC · JPL
164615 1981 RU7 03/09/1981 Palomar S. J. Bus 3,8 km MPC · JPL
164616 1986 WV8 30/11/1986 Kiso H. Kosai, K. Furukawa 2,0 km MPC · JPL
164617 1990 RP7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 3,4 km MPC · JPL
164618 1991 VX11 08/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164619 1992 EF4 01/03/1992 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
164620 1992 RA3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,2 km MPC · JPL
164621 1992 SC4 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164622 1993 FN5 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
164623 1993 FR38 19/03/1993 La Silla UESAC 6,3 km MPC · JPL
164624 1993 FK44 19/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
164625 1993 TC15 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
164626 1993 TL41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
164627 1993 UT7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164628 1993 UX7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
164629 1994 AB13 11/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
164630 1994 PO6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
164631 1994 RF9 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
164632 1994 RM14 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164633 1994 SW4 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164634 1994 UB6 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164635 1994 WW8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
164636 1995 BR8 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164637 1995 CC10 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164638 1995 FW17 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
164639 1995 FZ18 29/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164640 1995 GN4 05/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164641 1995 MK4 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
164642 1995 SJ7 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164643 1995 SU12 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164644 1995 SH14 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164645 1995 SS65 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
164646 1995 SU86 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164647 1995 UX25 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164648 1995 UG33 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
164649 1995 VA18 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164650 1995 WT36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164651 1996 AM7 12/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164652 1996 AD13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164653 1996 FS14 19/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
164654 1996 GM16 14/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164655 1996 HR1 22/04/1996 Haleakala AMOS 1,2 km MPC · JPL
164656 1996 RP5 15/09/1996 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
164657 1996 RU6 05/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164658 1996 RG9 07/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
164659 1996 RT13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
164660 1996 RE16 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164661 1996 ST7 17/09/1996 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
164662 1996 TC9 13/10/1996 Needville W. G. Dillon, R. Pepper 3,1 km MPC · JPL
164663 1996 TQ13 05/10/1996 Xinglong SCAP 1,0 km MPC · JPL
164664 1996 TH17 04/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164665 1996 TO20 05/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164666 1996 TB30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164667 1996 TA36 11/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164668 1996 TP56 02/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
164669 1996 VJ23 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
164670 1996 XM6 03/12/1996 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 1,8 km MPC · JPL
164671 1996 XC12 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164672 1996 XX29 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164673 1997 BR4 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
164674 1997 EV4 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
164675 1997 EK5 04/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164676 1997 EL7 02/03/1997 Bologna San Vittore Obs. 3,8 km MPC · JPL
164677 1997 GA4 08/04/1997 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
164678 1997 GR4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164679 1997 GJ12 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164680 1997 GO20 05/04/1997 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
164681 1997 KA1 27/05/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
164682 1997 LQ1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164683 1997 LH3 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164684 1997 LS4 07/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
164685 1997 LH13 07/06/1997 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
164686 1997 MW5 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164687 1997 ME6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
164688 1997 SO1 21/09/1997 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
164689 1997 SC7 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
164690 1997 SH8 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164691 1997 SH14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164692 1997 TM21 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164693 1997 TC24 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164694 1997 UC16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
164695 1997 UJ16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164696 1997 WB8 23/11/1997 Chichibu N. Satō 7,2 km MPC · JPL
164697 1997 WS28 28/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164698 1997 WA47 26/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
164699 1997 XV6 05/12/1997 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
164700 1998 AO4 06/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL