Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/164501–164600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164501 2006 GK35 07/04/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164502 2006 GM35 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164503 2006 GY38 07/04/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
164504 2006 GT41 07/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
164505 2006 GP44 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
164506 2006 GO45 07/04/2006 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
164507 2006 GU45 08/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164508 2006 GH51 05/04/2006 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
164509 2006 GH53 02/04/2006 Catalina CSS 7,4 km MPC · JPL
164510 2006 GB54 02/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
164511 2006 HO1 18/04/2006 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
164512 2006 HG2 18/04/2006 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
164513 2006 HT7 19/04/2006 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
164514 2006 HS10 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164515 2006 HR13 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
164516 2006 HT13 19/04/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164517 2006 HZ16 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164518 Patoche 2006 HN18 19/04/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
164519 2006 HP24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164520 2006 HX28 21/04/2006 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
164521 2006 HC36 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164522 2006 HU43 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
164523 2006 HF47 21/04/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
164524 2006 HR60 27/04/2006 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
164525 2006 HF63 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
164526 2006 HA64 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164527 2006 HT65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
164528 2006 HB69 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164529 2006 HS86 28/04/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164530 2006 HO89 21/04/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164531 2006 HX94 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164532 2006 HD97 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164533 2006 HK99 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164534 2006 HJ110 26/04/2006 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
164535 2006 HA128 25/04/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164536 Davehinson 2006 HF150 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 1,6 km MPC · JPL
164537 2006 JF5 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164538 2006 JC6 02/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,2 km MPC · JPL
164539 2006 JQ8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164540 2006 JR8 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164541 2006 JR10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164542 2006 JO15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
164543 2006 JK19 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
164544 2006 JU29 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164545 2006 JU30 03/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164546 2006 JY39 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
164547 2006 JY43 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164548 2006 JC48 05/05/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
164549 2006 JE58 06/05/2006 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
164550 2006 KP 17/05/2006 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
164551 2006 KM1 19/05/2006 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
164552 2006 KJ6 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
164553 2006 KW7 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164554 2006 KU9 19/05/2006 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
164555 2006 KZ16 20/05/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164556 2006 KN17 20/05/2006 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
164557 2006 KQ22 20/05/2006 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
164558 2006 KA27 20/05/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
164559 2006 KJ42 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
164560 2006 KW45 21/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
164561 2006 KZ47 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
164562 2006 KB50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164563 2006 KO52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164564 2006 KY52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164565 2006 KE59 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164566 2006 KL68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
164567 2006 KL73 23/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164568 2006 KU82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
164569 2006 KX82 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164570 2006 KP91 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
164571 2006 KB108 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
164572 2006 KD122 24/05/2006 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
164573 2006 KK122 28/05/2006 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
164574 2006 MQ4 17/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
164575 2006 MF9 19/06/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
164576 2006 SV28 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
164577 2006 SQ124 19/09/2006 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
164578 2006 SW159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164579 2006 SW353 30/09/2006 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
164580 2006 SN356 30/09/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
164581 2006 TF47 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
164582 2006 WU193 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
164583 2007 BO27 24/01/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164584 2007 DG10 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164585 Oenomaos 2007 ND2 13/07/2007 Marly P. Kocher 16 km MPC · JPL
164586 Arlette 2007 NL4 14/07/2007 Marly P. Kocher 1,6 km MPC · JPL
164587 Taesch 2007 OS 17/07/2007 Chante-Perdrix C. Rinner 5,6 km MPC · JPL
164588 2007 PP 03/08/2007 Eskridge Farpoint Obs. 1,1 km MPC · JPL
164589 La Sagra 164589|La Sagra}} 11/08/2007 OAM Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
164590 2007 PF25 11/08/2007 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
164591 2569 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,6 km MPC · JPL
164592 2761 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
164593 4114 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
164594 4144 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
164595 4791 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
164596 4802 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
164597 6025 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164598 6252 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
164599 6366 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
164600 1060 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL