Danh sách tiểu hành tinh/164401–164500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
164401 2005 GU69 04/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164402 2005 GT104 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
164403 2005 GR170 12/04/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
164404 2005 JJ158 06/05/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
164405 2005 UK504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 2,3 km MPC · JPL
164406 2005 UV504 24/10/2005 Mauna Kea D. J. Tholen 1,6 km MPC · JPL
164407 2005 YB207 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
164408 2005 YA215 30/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164409 2005 YY237 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164410 2005 YT248 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
164411 2006 AP35 04/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164412 2006 AE71 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164413 2006 AW75 04/01/2006 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
164414 2006 BK6 19/01/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
164415 2006 BC34 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164416 2006 BA51 25/01/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
164417 2006 BM57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
164418 2006 BU90 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164419 2006 BW94 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164420 2006 BH97 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164421 2006 BJ98 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
164422 2006 BH123 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164423 2006 BZ136 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164424 2006 BP138 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
164425 2006 BH140 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
164426 2006 BF183 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164427 2006 BZ190 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
164428 2006 BK241 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164429 2006 BU261 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
164430 2006 BW267 26/01/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
164431 2006 BL274 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
164432 2006 CF23 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
164433 2006 CJ40 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
164434 2006 CS58 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
164435 2006 CZ60 06/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
164436 2006 CF62 13/02/2006 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
164437 2006 CP65 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164438 2006 DS 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
164439 2006 DM6 20/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
164440 2006 DK14 22/02/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
164441 2006 DX22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164442 2006 DR31 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164443 2006 DH35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
164444 2006 DZ38 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164445 2006 DC39 21/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
164446 2006 DO41 23/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
164447 2006 DD44 20/02/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
164448 2006 DX46 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164449 2006 DJ57 24/02/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
164450 2006 DZ57 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164451 2006 DW60 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164452 2006 DF62 22/02/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
164453 2006 DH65 20/02/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
164454 2006 DM65 21/02/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
164455 2006 DY66 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
164456 2006 DG88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164457 2006 DN89 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164458 2006 DN91 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
164459 2006 DX97 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
164460 2006 DS113 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164461 2006 DR129 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164462 2006 DW148 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
164463 2006 DE152 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164464 2006 DE153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164465 2006 DX153 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164466 2006 DS156 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164467 2006 DN193 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
164468 2006 DS197 24/02/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
164469 2006 DC199 28/02/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
164470 2006 DN200 24/02/2006 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
164471 2006 DP207 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
164472 2006 DE210 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164473 2006 EV1 03/03/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 1,2 km MPC · JPL
164474 2006 EB16 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
164475 2006 EV19 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
164476 2006 EM25 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
164477 2006 EF30 03/03/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
164478 2006 FO8 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
164479 2006 FT15 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
164480 2006 FZ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
164481 2006 FN23 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
164482 2006 FG24 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
164483 2006 FV26 24/03/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
164484 2006 FO31 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
164485 2006 FV32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164486 2006 FR34 25/03/2006 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
164487 2006 FB35 23/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
164488 2006 FP40 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164489 2006 FR41 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164490 2006 FD45 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
164491 2006 FB46 25/03/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
164492 2006 FS49 25/03/2006 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
164493 2006 FF50 23/03/2006 Catalina CSS 7,6 km MPC · JPL
164494 2006 FY52 26/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
164495 2006 FG53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
164496 2006 GD14 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
164497 2006 GR27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
164498 2006 GP29 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
164499 2006 GO34 07/04/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
164500 2006 GZ34 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL