Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/163401–163500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163401 2002 QP83 17/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
163402 2002 QA86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163403 2002 QT86 17/08/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
163404 2002 QD90 19/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
163405 2002 QL103 24/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
163406 2002 RN2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
163407 2002 RH5 03/09/2002 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
163408 2002 RC7 02/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
163409 2002 RC12 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
163410 2002 RK18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
163411 2002 RC23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
163412 2002 RV25 05/09/2002 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
163413 2002 RX25 02/09/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
163414 2002 RP26 04/09/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
163415 2002 RW34 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
163416 2002 RO37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
163417 2002 RC40 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163418 2002 RS47 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163419 2002 RK52 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163420 2002 RD54 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
163421 2002 RD56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
163422 2002 RM56 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
163423 2002 RD57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
163424 2002 RC58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
163425 2002 RE61 05/09/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
163426 2002 RP61 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163427 2002 RZ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
163428 2002 RP63 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163429 2002 RJ65 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163430 2002 RO67 03/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
163431 2002 RR67 03/09/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
163432 2002 RG69 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
163433 2002 RW70 04/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163434 2002 RY72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163435 2002 RF83 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
163436 2002 RT83 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163437 2002 RM87 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163438 2002 RV88 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
163439 2002 RK90 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
163440 2002 RM90 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
163441 2002 RB93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
163442 2002 RN96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
163443 2002 RL97 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163444 2002 RJ103 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
163445 2002 RT104 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
163446 2002 RY104 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
163447 2002 RD106 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
163448 2002 RQ113 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163449 2002 RG116 06/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
163450 2002 RZ121 08/09/2002 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
163451 2002 RS122 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163452 2002 RE124 09/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163453 2002 RW128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
163454 2002 RN129 11/09/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
163455 2002 RQ132 11/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163456 2002 RG134 10/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
163457 2002 RV134 10/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163458 2002 RS138 10/09/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
163459 2002 RT138 10/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
163460 2002 RP139 10/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
163461 2002 RY157 11/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163462 2002 RK159 11/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163463 2002 RQ161 12/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
163464 2002 RO169 13/09/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
163465 2002 RF174 13/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163466 2002 RQ175 13/09/2002 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
163467 2002 RV176 13/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
163468 2002 RZ177 13/09/2002 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
163469 2002 RG180 14/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
163470 Kenwallis 2002 RQ181 14/09/2002 Michael Adrian M. Kretlow 3,5 km MPC · JPL
163471 2002 RU185 12/09/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
163472 2002 RB186 12/09/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
163473 2002 RB204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
163474 2002 RE212 15/09/2002 Palomar NEAT 8,3 km MPC · JPL
163475 2002 RQ212 15/09/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163476 2002 RU218 14/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
163477 2002 RG222 15/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163478 2002 RQ223 13/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
163479 2002 RM229 14/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
163480 2002 RB232 15/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
163481 2002 RW235 01/09/2002 Haleakala R. Matson 4,8 km MPC · JPL
163482 2002 RH237 15/09/2002 Palomar R. Matson 4,4 km MPC · JPL
163483 2002 RA274 04/09/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163484 2002 SP5 27/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
163485 2002 SB6 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163486 2002 SL6 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163487 2002 SM6 27/09/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
163488 2002 ST10 27/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
163489 2002 SE11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
163490 2002 SX11 27/09/2002 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
163491 2002 SM13 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
163492 2002 SC26 28/09/2002 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
163493 2002 SV30 28/09/2002 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
163494 2002 SB31 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
163495 2002 SH33 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,4 km MPC · JPL
163496 2002 SY38 30/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
163497 2002 SX40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
163498 2002 SZ40 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
163499 2002 SE41 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,9 km MPC · JPL
163500 2002 SO42 28/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL