Danh sách tiểu hành tinh/163201–163300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163201 2002 EB39 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
163202 2002 EN40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163203 2002 EZ40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163204 2002 ED41 10/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163205 2002 EP42 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163206 2002 EP44 09/03/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
163207 2002 EW44 10/03/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
163208 2002 EN48 12/03/2002 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
163209 2002 EC49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
163210 2002 EJ49 12/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163211 2002 EA50 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163212 2002 EZ56 13/03/2002 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
163213 2002 EJ62 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163214 2002 EY66 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163215 2002 EB67 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163216 2002 EN68 13/03/2002 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
163217 2002 EY70 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163218 2002 EA78 11/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163219 2002 EM78 13/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
163220 2002 EN85 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163221 2002 EN88 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163222 2002 EP88 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163223 2002 EL90 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163224 2002 ES102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163225 2002 EU102 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
163226 2002 EA103 09/03/2002 Nogales Tenagra II Obs. 1,8 km MPC · JPL
163227 2002 EA104 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
163228 2002 EU105 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
163229 2002 ER117 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163230 2002 EG125 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163231 2002 EH129 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163232 2002 ED135 13/03/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163233 2002 EA139 12/03/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163234 2002 EG140 12/03/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
163235 2002 ED149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163236 2002 EH149 15/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163237 2002 EO151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163238 2002 EQ151 15/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163239 2002 EU156 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 860 m MPC · JPL
163240 2002 EM157 13/03/2002 Palomar NEAT 15 km MPC · JPL
163241 2002 ED161 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163242 2002 FE 16/03/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
163243 2002 FB3 18/03/2002 Socorro LINEAR ATE 1,7 km MPC · JPL
163244 Matthewhill 2002 FU18 18/03/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,2 km MPC · JPL
163245 2002 FW23 18/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 18 km MPC · JPL
163246 2002 FH28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163247 2002 FP28 20/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163248 2002 FJ38 30/03/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163249 2002 GT 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
163250 2002 GH1 04/04/2002 Socorro LINEAR AMO 2,8 km MPC · JPL
163251 2002 GX4 10/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163252 2002 GD11 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,1 km MPC · JPL
163253 2002 GS18 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
163254 2002 GL24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163255 Adrianhill 2002 GT27 06/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
163256 2002 GU35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163257 2002 GR36 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163258 2002 GT37 03/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163259 2002 GS40 04/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163260 2002 GO43 04/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163261 2002 GF45 04/04/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
163262 2002 GW63 08/04/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
163263 2002 GA71 09/04/2002 Palomar NEAT 19 km MPC · JPL
163264 2002 GY72 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
163265 2002 GU73 09/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163266 2002 GF75 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163267 2002 GQ77 09/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
163268 2002 GG81 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163269 2002 GX84 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
163270 2002 GE86 10/04/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163271 2002 GZ87 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
163272 2002 GV93 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163273 2002 GN102 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
163274 2002 GP106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
163275 2002 GH107 11/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
163276 2002 GT107 11/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
163277 2002 GO110 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163278 2002 GD114 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163279 2002 GB117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163280 2002 GF117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163281 2002 GL117 11/04/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163282 2002 GR119 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
163283 2002 GV120 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
163284 2002 GZ128 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163285 2002 GK136 12/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
163286 2002 GT137 12/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163287 2002 GB140 13/04/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163288 2002 GD140 13/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
163289 2002 GE140 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
163290 2002 GE141 13/04/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163291 2002 GT143 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
163292 2002 GB151 14/04/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163293 2002 GL152 12/04/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
163294 2002 GZ153 12/04/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163295 2002 HW 16/04/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
163296 2002 HK2 16/04/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163297 2002 HD6 17/04/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163298 2002 HG8 18/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
163299 2002 HP16 18/04/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
163300 2002 JJ4 05/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL