Danh sách tiểu hành tinh/163101–163200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
163101 2002 AU112 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163102 2002 AQ125 11/01/2002 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
163103 2002 AP126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163104 2002 AO129 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163105 2002 AC139 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163106 2002 AE140 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163107 2002 AN143 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163108 2002 AS152 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163109 2002 AR156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163110 2002 AQ162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163111 2002 AC166 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163112 2002 AD172 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163113 2002 AJ175 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163114 2002 AR177 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163115 2002 AF191 11/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
163116 2002 AE197 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163117 2002 AK197 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163118 2002 AS197 14/01/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163119 Timmckay 2002 AO208 09/01/2002 Apache Point SDSS 1,2 km MPC · JPL
163120 2002 BW1 21/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,1 km MPC · JPL
163121 2002 BY9 18/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163122 2002 BL11 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163123 2002 BM15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163124 2002 BC22 21/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163125 2002 BN29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163126 2002 BO29 20/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
163127 2002 BB30 21/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
163128 2002 CN 02/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163129 2002 CH1 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163130 2002 CB5 04/02/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
163131 2002 CF6 04/02/2002 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
163132 2002 CU11 07/02/2002 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
163133 2002 CV13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
163134 2002 CM16 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163135 2002 CT22 05/02/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
163136 2002 CX27 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163137 2002 CY28 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163138 2002 CA37 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163139 2002 CQ39 11/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
163140 2002 CU47 03/02/2002 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
163141 2002 CS50 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
163142 2002 CD51 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
163143 2002 CH56 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163144 2002 CO80 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
163145 2002 CS88 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163146 2002 CS92 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163147 2002 CK95 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163148 2002 CQ95 07/02/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
163149 2002 CV106 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163150 2002 CE109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163151 2002 CW111 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163152 2002 CQ112 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
163153 Takuyaonishi 2002 CO116 12/02/2002 Kuma Kogen A. Nakamura 3,1 km MPC · JPL
163154 2002 CE123 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
163155 2002 CL130 07/02/2002 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
163156 2002 CX130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163157 2002 CY130 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163158 2002 CS136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163159 2002 CX136 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163160 2002 CM146 09/02/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
163161 2002 CE152 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163162 2002 CG159 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163163 2002 CB165 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163164 2002 CC169 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
163165 2002 CC177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163166 2002 CX177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
163167 2002 CY178 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
163168 2002 CL195 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163169 2002 CX199 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163170 2002 CQ218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163171 2002 CU220 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163172 2002 CV225 03/02/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
163173 2002 CX233 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
163174 2002 CX236 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
163175 2002 CB239 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163176 2002 CL241 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
163177 2002 CM242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
163178 2002 CU247 15/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163179 2002 CF252 04/02/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
163180 2002 CU270 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
163181 2002 CL272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
163182 2002 CZ278 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
163183 2002 CZ282 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
163184 2002 CZ299 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
163185 2002 DJ2 19/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
163186 2002 DA13 24/02/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
163187 2002 DD16 19/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
163188 2002 ES4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 1,2 km MPC · JPL
163189 2002 EU6 06/03/2002 Siding Spring R. H. McNaught 16 km MPC · JPL
163190 2002 EV7 12/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,8 km MPC · JPL
163191 2002 EQ9 15/03/2002 Palomar NEAT 470 m MPC · JPL
163192 2002 EB11 13/03/2002 Črni Vrh Črni Vrh 1,6 km MPC · JPL
163193 2002 EQ12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
163194 2002 EC14 05/03/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
163195 2002 EP21 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
163196 2002 EN24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 17 km MPC · JPL
163197 2002 EZ25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
163198 2002 EX27 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
163199 2002 ED29 09/03/2002 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
163200 2002 EF36 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL