Danh sách tiểu hành tinh/162401–162500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162401 2000 DK33 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
162402 2000 DZ38 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162403 2000 DA41 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
162404 2000 DP60 29/02/2000 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
162405 2000 DH78 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162406 2000 DV93 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162407 2000 DF94 28/02/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
162408 2000 DM94 28/02/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162409 2000 DK102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
162410 2000 DE104 29/02/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162411 2000 DM111 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
162412 2000 DF113 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
162413 2000 EK2 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
162414 2000 EL2 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
162415 2000 EY2 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162416 2000 EH26 04/03/2000 Socorro LINEAR APO · 160 m MPC · JPL
162417 2000 EA30 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
162418 2000 ER46 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162419 2000 EA67 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
162420 2000 EU69 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
162421 2000 ET70 08/03/2000 Socorro LINEAR ATE 890 m MPC · JPL
162422 2000 EV70 08/03/2000 Socorro LINEAR 270 m MPC · JPL
162423 2000 EK88 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
162424 2000 EE113 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
162425 2000 EF136 11/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162426 2000 EP143 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162427 2000 EH162 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
162428 2000 EP162 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162429 2000 EM165 03/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162430 2000 EQ193 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
162431 2000 FV4 27/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
162432 2000 FR5 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
162433 2000 FK10 26/03/2000 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
162434 2000 FA34 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162435 2000 FO52 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
162436 2000 FX52 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
162437 2000 FH59 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162438 2000 GF3 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162439 2000 GD5 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162440 2000 GR8 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
162441 2000 GO23 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
162442 2000 GU39 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
162443 2000 GF40 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162444 2000 GP63 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
162445 2000 GV63 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
162446 2000 GT83 03/04/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162447 2000 GJ118 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
162448 2000 GW152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
162449 2000 GC156 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
162450 2000 GA159 07/04/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
162451 2000 GB180 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
162452 2000 HO14 29/04/2000 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
162453 2000 HU17 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
162454 2000 HO24 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
162455 2000 HL28 29/04/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
162456 2000 HA35 27/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162457 2000 HO35 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
162458 2000 HK48 29/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
162459 2000 HO50 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162460 2000 HX69 26/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
162461 2000 HS94 29/04/2000 Socorro LINEAR 920 m MPC · JPL
162462 2000 HV103 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
162463 2000 JH5 02/05/2000 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
162464 2000 JR60 07/05/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
162465 2000 JU81 07/05/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162466 Margon 2000 JA90 04/05/2000 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
162467 2000 KJ20 28/05/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
162468 2000 KW23 28/05/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
162469 2000 KK40 26/05/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
162470 2000 KX43 29/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 490 m MPC · JPL
162471 2000 KK60 25/05/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
162472 2000 LL 01/06/2000 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
162473 2000 LA16 07/06/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
162474 2000 LB16 07/06/2000 Socorro LINEAR 740 m MPC · JPL
162475 2000 MV4 25/06/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162476 2000 NC21 06/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
162477 2000 NV28 02/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162478 2000 OT9 31/07/2000 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
162479 2000 OH31 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162480 2000 OL36 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162481 2000 OM56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
162482 2000 ON59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
162483 2000 PJ5 04/08/2000 Socorro LINEAR ATE 910 m MPC · JPL
162484 2000 PD10 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162485 2000 PA14 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162486 2000 PN14 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162487 2000 PF15 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162488 2000 PV19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162489 2000 PX19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162490 2000 PA21 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162491 2000 PV23 02/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162492 2000 QA2 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
162493 2000 QY7 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,5 km MPC · JPL
162494 2000 QA8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
162495 2000 QV17 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
162496 2000 QH26 26/08/2000 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 1,4 km MPC · JPL
162497 2000 QW26 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162498 2000 QH32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162499 2000 QZ33 26/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,6 km MPC · JPL
162500 2000 QE38 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL