Danh sách tiểu hành tinh/162201–162300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162201 1999 RK117 09/09/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
162202 1999 RB156 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162203 1999 RV158 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162204 1999 RJ160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
162205 1999 RH165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162206 1999 RN165 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162207 1999 RK200 08/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162208 1999 RB258 06/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
162209 1999 SD3 24/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
162210 1999 SM5 28/09/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
162211 1999 SE18 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
162212 1999 SP25 30/09/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
162213 1999 TL3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
162214 1999 TC10 08/10/1999 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
162215 1999 TL12 10/10/1999 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
162216 1999 TD13 10/10/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,2 km MPC · JPL
162217 1999 TC34 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162218 1999 TW54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
162219 1999 TS63 07/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
162220 1999 TL79 11/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
162221 1999 TM87 15/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
162222 1999 TS102 02/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
162223 1999 TR119 04/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162224 1999 TD120 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162225 1999 TX121 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162226 1999 TR127 04/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162227 1999 TS127 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
162228 1999 TS132 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162229 1999 TJ143 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162230 1999 TS148 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162231 1999 TP149 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162232 1999 TC154 07/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
162233 1999 TL173 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162234 1999 TQ185 12/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162235 1999 TR185 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162236 1999 TE192 12/10/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
162237 1999 TF196 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162238 1999 TP198 12/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
162239 1999 TU198 12/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162240 1999 TU208 14/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162241 1999 TZ217 15/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162242 1999 TC219 01/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
162243 1999 TS228 02/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
162244 1999 TD236 03/10/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
162245 1999 TT241 04/10/1999 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
162246 1999 TO248 08/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
162247 1999 TJ253 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162248 1999 TW267 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
162249 1999 TX277 06/10/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162250 1999 TK288 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162251 1999 TM289 10/10/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162252 1999 TJ290 10/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162253 1999 TQ297 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
162254 1999 TC313 09/10/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
162255 1999 TU313 09/10/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
162256 1999 TR314 07/10/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
162257 1999 TS314 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162258 1999 TY322 02/10/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162259 1999 UV9 31/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
162260 1999 UB10 31/10/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
162261 1999 UE17 30/10/1999 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
162262 1999 UZ20 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
162263 1999 UB25 28/10/1999 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
162264 1999 UN38 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
162265 1999 UD39 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
162266 1999 UR45 31/10/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
162267 1999 UC47 29/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
162268 1999 UL51 31/10/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
162269 1999 VO6 05/11/1999 Socorro LINEAR APO 1,0 km MPC · JPL
162270 1999 VU7 07/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
162271 1999 VC8 08/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
162272 1999 VQ9 09/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
162273 1999 VL12 09/11/1999 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
162274 1999 VO19 10/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
162275 1999 VM21 12/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
162276 1999 VC33 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162277 1999 VY44 04/11/1999 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
162278 1999 VU49 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162279 1999 VS57 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
162280 1999 VN59 04/11/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
162281 1999 VF62 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162282 1999 VS69 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162283 1999 VJ73 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
162284 1999 VU77 03/11/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
162285 1999 VT81 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162286 1999 VB102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162287 1999 VN107 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162288 1999 VW123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
162289 1999 VJ124 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162290 1999 VG129 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
162291 1999 VP137 12/11/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162292 1999 VO142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
162293 1999 VY142 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162294 1999 VQ148 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162295 1999 VW149 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162296 1999 VD151 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162297 1999 VU167 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
162298 1999 VZ174 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
162299 1999 VW180 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
162300 1999 VY180 07/11/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL