Danh sách tiểu hành tinh/162101–162200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162101 1998 QR85 24/08/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
162102 1998 QV95 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162103 1998 RS1 14/09/1998 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
162104 1998 RM7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
162105 1998 RZ22 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162106 1998 RE23 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162107 1998 RQ26 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
162108 1998 RH36 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
162109 1998 RE39 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
162110 1998 RQ63 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162111 1998 RT76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
162112 1998 RH79 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162113 1998 RE80 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162114 1998 SP9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
162115 1998 SP10 19/09/1998 Reedy Creek J. Broughton 4,3 km MPC · JPL
162116 1998 SA15 21/09/1998 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
162117 1998 SD15 23/09/1998 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
162118 1998 SP19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
162119 1998 SV34 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
162120 1998 SH36 27/09/1998 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
162121 1998 SD61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
162122 1998 SH63 26/09/1998 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
162123 1998 SW67 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
162124 1998 SC69 19/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162125 1998 SC81 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
162126 1998 SX83 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162127 1998 SO85 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162128 1998 SL87 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162129 1998 SZ91 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
162130 1998 SP104 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
162131 1998 SL127 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162132 1998 SA162 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
162133 1998 SH163 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162134 1998 TJ24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
162135 1998 TE38 03/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
162136 1998 UD5 22/10/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
162137 1998 UJ10 16/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
162138 1998 UY13 23/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
162139 1998 UL19 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
162140 1998 UX28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
162141 1998 UQ40 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162142 1998 VR 10/11/1998 Socorro LINEAR 460 m MPC · JPL
162143 1998 VJ1 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
162144 1998 VZ32 11/11/1998 Chichibu N. Satō 6,0 km MPC · JPL
162145 1998 WH40 23/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
162146 1998 XW34 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162147 1998 XV56 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
162148 1998 XJ80 15/12/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
162149 1998 YQ11 23/12/1998 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
162150 1998 YF20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
162151 1999 AS11 07/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
162152 1999 AV13 08/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
162153 1999 AP16 10/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
162154 1999 AD20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
162155 1999 BV7 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,8 km MPC · JPL
162156 1999 BU28 18/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,9 km MPC · JPL
162157 1999 CV8 11/02/1999 Socorro LINEAR 410 m MPC · JPL
162158 Merrillhess 1999 CZ9 15/02/1999 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., E. Kandler 6,7 km MPC · JPL
162159 1999 CV140 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
162160 1999 CR141 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
162161 1999 DK3 18/02/1999 Socorro LINEAR AMO 1,2 km MPC · JPL
162162 1999 DB7 26/02/1999 Socorro LINEAR 390 m MPC · JPL
162163 1999 ER 06/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
162164 1999 EQ6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
162165 1999 FT43 20/03/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
162166 Mantsch 1999 FW82 20/03/1999 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
162167 1999 GH6 13/04/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
162168 1999 GT6 15/04/1999 Socorro LINEAR AMO 1,3 km MPC · JPL
162169 1999 GB14 14/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162170 1999 GA45 12/04/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162171 1999 GC56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,6 km MPC · JPL
162172 1999 GQ58 07/04/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162173 Ryugu 1999 JU3 10/05/1999 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
162174 1999 JS11 12/05/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162175 1999 JJ45 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162176 1999 JZ76 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162177 1999 JU102 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162178 1999 JT114 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162179 1999 JZ127 10/05/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162180 1999 KR5 20/05/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
162181 1999 LF6 10/06/1999 Socorro LINEAR APO 730 m MPC · JPL
162182 1999 LY6 08/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162183 1999 NB5 13/07/1999 Socorro LINEAR 210 m MPC · JPL
162184 1999 NP22 14/07/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162185 1999 NK27 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
162186 1999 OP3 22/07/1999 Socorro LINEAR AMO 3,6 km MPC · JPL
162187 1999 QR2 31/08/1999 Ondřejov L. Kotková 1,4 km MPC · JPL
162188 1999 RB2 06/09/1999 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
162189 1999 RQ2 06/09/1999 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
162190 1999 RP14 07/09/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
162191 1999 RX16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162192 1999 RY28 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162193 1999 RO30 08/09/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
162194 1999 RP35 11/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
162195 1999 RK45 13/09/1999 Socorro LINEAR 510 m MPC · JPL
162196 1999 RL45 14/09/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
162197 1999 RA50 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162198 1999 RM55 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
162199 1999 RU101 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162200 1999 RY106 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL