Danh sách tiểu hành tinh/162301–162400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
162301 1999 VX183 14/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162302 1999 VO184 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162303 1999 VW186 15/11/1999 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
162304 1999 VR193 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
162305 1999 VD194 01/11/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
162306 1999 VE200 05/11/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
162307 1999 VP213 13/11/1999 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
162308 1999 VL225 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
162309 1999 WK10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
162310 1999 WN13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
162311 1999 WM17 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
162312 1999 WG20 16/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162313 1999 WA24 17/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
162314 1999 XE7 04/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
162315 1999 XC11 05/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
162316 1999 XY14 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
162317 1999 XB23 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
162318 1999 XQ25 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162319 1999 XS26 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162320 1999 XN27 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
162321 1999 XG30 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162322 1999 XZ42 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162323 1999 XA45 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162324 1999 XB50 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162325 1999 XC50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162326 1999 XB52 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162327 1999 XA55 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162328 1999 XJ59 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
162329 1999 XM64 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162330 1999 XW65 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162331 1999 XT66 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
162332 1999 XK101 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162333 1999 XZ101 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162334 1999 XP103 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162335 1999 XN113 11/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162336 1999 XT118 05/12/1999 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
162337 1999 XK124 07/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
162338 1999 XT129 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
162339 1999 XR133 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
162340 1999 XT134 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162341 1999 XV134 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
162342 1999 XT138 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
162343 1999 XG155 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162344 1999 XX159 08/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
162345 1999 XT162 08/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
162346 1999 XX167 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162347 1999 XD172 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
162348 1999 XT187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
162349 1999 XH208 13/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
162350 1999 XX212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162351 1999 XV215 15/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
162352 1999 XS226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
162353 1999 YX 16/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 1,6 km MPC · JPL
162354 1999 YQ5 28/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
162355 1999 YW5 29/12/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162356 1999 YA6 29/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
162357 1999 YA7 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
162358 1999 YT7 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
162359 1999 YH22 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
162360 2000 AH3 02/01/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
162361 2000 AF6 04/01/2000 Socorro LINEAR 320 m MPC · JPL
162362 2000 AU23 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162363 2000 AN34 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
162364 2000 AB70 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
162365 2000 AK77 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162366 2000 AD83 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162367 2000 AJ101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
162368 2000 AV101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
162369 2000 AZ112 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
162370 2000 AE119 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
162371 2000 AY145 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162372 2000 AG149 07/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
162373 2000 AR155 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162374 2000 AC175 07/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
162375 2000 AK180 07/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
162376 2000 AE191 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
162377 2000 AL196 08/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
162378 2000 AF201 09/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162379 2000 AF202 10/01/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
162380 2000 AW225 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
162381 2000 AM226 12/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
162382 2000 AA254 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
162383 2000 BN2 26/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
162384 2000 BC6 28/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
162385 2000 BM19 31/01/2000 Socorro LINEAR 810 m MPC · JPL
162386 2000 BA26 30/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
162387 2000 BN37 26/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
162388 2000 BK39 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
162389 2000 CE4 02/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
162390 2000 CD13 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
162391 2000 CZ43 02/02/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
162392 2000 CG45 02/02/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
162393 2000 CM81 04/02/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
162394 2000 CW95 10/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
162395 2000 CY108 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
162396 2000 CV120 05/02/2000 Kitt Peak M. W. Buie 14 km MPC · JPL
162397 2000 CC135 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
162398 2000 DP7 27/02/2000 Needville Needville Obs. 4,0 km MPC · JPL
162399 2000 DN10 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
162400 2000 DR22 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL