Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/161301–161400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161301 2003 MH1 22/06/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161302 2003 NK2 03/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,3 km MPC · JPL
161303 2003 NT6 06/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
161304 2003 NQ9 03/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
161305 2003 OQ1 21/07/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
161306 2003 OB2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
161307 2003 OR2 22/07/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
161308 2003 OU20 31/07/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
161309 2003 OC22 29/07/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161310 2003 OE28 24/07/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161311 2003 OY28 24/07/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161312 2003 OY30 30/07/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161313 2003 PZ10 04/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161314 2003 QQ3 17/08/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
161315 de Shalit 161315|de Shalit}} 19/08/2003 Wise D. Polishook 1,6 km MPC · JPL
161316 2003 QH6 18/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
161317 2003 QQ15 20/08/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161318 2003 QB18 22/08/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161319 2003 QJ28 21/08/2003 Črni Vrh Črni Vrh 1,7 km MPC · JPL
161320 2003 QE33 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
161321 2003 QR33 22/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161322 2003 QZ33 22/08/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161323 2003 QF39 22/08/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
161324 2003 QE41 22/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161325 2003 QZ49 22/08/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161326 2003 QC60 23/08/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
161327 2003 QS63 23/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161328 2003 QV66 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161329 2003 QO72 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161330 2003 QY79 26/08/2003 Reedy Creek J. Broughton 1,9 km MPC · JPL
161331 2003 QA90 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161332 2003 QX93 28/08/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
161333 2003 QR99 28/08/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161334 2003 QY103 31/08/2003 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
161335 2003 QQ114 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161336 2003 RQ1 02/09/2003 Reedy Creek J. Broughton 7,3 km MPC · JPL
161337 2003 RB22 14/09/2003 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
161338 2003 SC4 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
161339 2003 SL22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
161340 2003 SK37 16/09/2003 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
161341 2003 SM41 17/09/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161342 2003 SQ44 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161343 2003 SL62 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
161344 2003 SU64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,3 km MPC · JPL
161345 2003 SX64 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,3 km MPC · JPL
161346 2003 SG89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161347 2003 SP94 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,8 km MPC · JPL
161348 2003 SR103 20/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161349 Mecsek 2003 SJ127 19/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 2,7 km MPC · JPL
161350 2003 SM140 19/09/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161351 2003 SR140 19/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161352 2003 SY140 19/09/2003 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161353 2003 SV142 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161354 2003 SH149 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
161355 2003 SG152 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161356 2003 SS157 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
161357 2003 SB162 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
161358 2003 SC163 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
161359 2003 SU164 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
161360 2003 SR165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
161361 2003 SS165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161362 2003 SC182 20/09/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161363 2003 SF192 19/09/2003 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
161364 2003 SJ198 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161365 2003 SD199 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
161366 2003 SX207 26/09/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161367 2003 SP208 23/09/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161368 2003 SD226 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161369 2003 SK228 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
161370 2003 SJ233 25/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161371 Bertrandou 2003 SO244 25/09/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 2,5 km MPC · JPL
161372 2003 SM247 26/09/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161373 2003 SN259 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161374 2003 SA272 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
161375 2003 SF291 29/09/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161376 2003 SH291 29/09/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161377 2003 SX292 26/09/2003 Črni Vrh Črni Vrh 2,3 km MPC · JPL
161378 2003 ST293 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
161379 2003 SE298 18/09/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
161380 2003 SD304 17/09/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161381 2003 TH7 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
161382 2003 TJ11 14/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
161383 2003 TH15 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
161384 2003 UK25 24/10/2003 Wrightwood J. W. Young 2,2 km MPC · JPL
161385 2003 UM27 23/10/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,8 km MPC · JPL
161386 2003 UB28 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
161387 2003 UX40 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161388 2003 UH62 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
161389 2003 UL78 17/10/2003 Črni Vrh Črni Vrh 4,0 km MPC · JPL
161390 2003 UB81 16/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
161391 2003 UF97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
161392 2003 UU116 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161393 2003 UJ122 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
161394 2003 UL130 18/10/2003 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
161395 2003 UM131 19/10/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161396 2003 UR132 19/10/2003 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
161397 2003 UU140 16/10/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161398 2003 UY162 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161399 2003 UB163 21/10/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
161400 2003 UV164 21/10/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL