Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/161201–161300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161201 2002 TT254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
161202 2002 TN257 09/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161203 2002 TT269 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
161204 2002 TK270 09/10/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161205 2002 TA271 09/10/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
161206 2002 TG292 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161207 Lidz 2002 TW305 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,9 km MPC · JPL
161208 2002 UQ5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
161209 2002 UW5 28/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
161210 2002 UG6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161211 2002 UA7 28/10/2002 Palomar NEAT 7,1 km MPC · JPL
161212 2002 UE19 30/10/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
161213 2002 UK31 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
161214 2002 UU47 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161215 Loveday 2002 UL66 30/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
161216 2002 VR6 01/11/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161217 2002 VS54 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161218 2002 VD85 10/11/2002 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
161219 2002 VW138 14/11/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161220 2002 WH17 29/11/2002 Eskridge Farpoint Obs. 5,3 km MPC · JPL
161221 2002 XJ1 01/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161222 2002 XO5 01/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161223 2002 XG20 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161224 2002 XP44 07/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161225 2002 XN56 10/12/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
161226 2002 XC63 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161227 2002 XO68 12/12/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
161228 2002 XF70 10/12/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
161229 2002 XK71 10/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161230 2002 XO90 13/12/2002 Kleť Kleť Obs. 1,5 km MPC · JPL
161231 2002 XD108 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161232 2002 YG18 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161233 2003 AS2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161234 2003 AB9 03/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161235 2003 AV14 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161236 2003 AK29 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
161237 2003 AT36 07/01/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
161238 2003 AC65 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161239 2003 AP69 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161240 2003 BK9 26/01/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161241 2003 BE12 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
161242 2003 BK13 26/01/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161243 2003 BX16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
161244 2003 BP31 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161245 2003 BH74 29/01/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
161246 2003 BJ78 31/01/2003 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
161247 2003 BM84 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161248 2003 CQ17 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161249 2003 DA4 22/02/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
161250 2003 EL20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
161251 2003 EQ23 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161252 2003 EC28 06/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161253 2003 EO37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
161254 2003 EH41 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
161255 2003 EO47 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161256 2003 EP53 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
161257 2003 FD2 23/03/2003 Drebach Drebach Obs. 1,4 km MPC · JPL
161258 2003 FM5 26/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,2 km MPC · JPL
161259 2003 FN6 26/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,6 km MPC · JPL
161260 2003 FU16 23/03/2003 Kvistaberg UDAS 6,1 km MPC · JPL
161261 2003 FS26 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
161262 2003 FQ28 24/03/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
161263 2003 FQ31 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
161264 2003 FQ42 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
161265 2003 FR46 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
161266 2003 FG50 24/03/2003 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
161267 2003 FD54 25/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161268 2003 FJ61 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161269 2003 FM66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161270 2003 FV66 26/03/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161271 2003 FK73 26/03/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
161272 2003 FD83 27/03/2003 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
161273 2003 FL83 27/03/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161274 2003 FT84 28/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161275 2003 FU99 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161276 2003 FD107 30/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161277 2003 FR117 25/03/2003 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
161278 Cesarmendoza 2003 FW128 24/03/2003 Mérida I. R. Ferrín, C. Leal 4,0 km MPC · JPL
161279 2003 FB131 22/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
161280 2003 GP4 01/04/2003 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
161281 2003 GH14 01/04/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
161282 2003 GE18 04/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
161283 2003 GE35 08/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161284 2003 GL43 09/04/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161285 2003 HU11 25/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161286 2003 HZ19 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
161287 2003 HN20 24/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
161288 2003 HQ22 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161289 2003 HK23 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
161290 2003 HU28 26/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161291 2003 HV29 28/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
161292 2003 HV44 28/04/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
161293 2003 HR46 28/04/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161294 2003 JH14 08/05/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
161295 2003 JF16 06/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
161296 2003 KO3 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
161297 2003 KG33 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
161298 2003 LN4 04/06/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
161299 2003 LR4 05/06/2003 Nogales Tenagra II Obs. 1,1 km MPC · JPL
161300 2003 LJ5 06/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL