Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/160201–160300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160201 2002 AP151 14/01/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160202 2002 BG20 22/01/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
160203 2002 BH31 21/01/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
160204 2002 CT30 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160205 2002 CF35 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160206 2002 CZ35 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160207 2002 CE39 10/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,4 km MPC · JPL
160208 2002 CY77 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160209 2002 CA96 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160210 2002 CP110 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
160211 2002 CQ196 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160212 2002 CM198 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160213 2002 CS252 04/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
160214 2002 CD257 05/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
160215 Haines-Stiles 160215|Haines-Stiles}} 08/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 1,7 km MPC · JPL
160216 2002 ES28 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160217 2002 EZ39 09/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160218 2002 EQ61 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160219 2002 EM112 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
160220 2002 FP20 18/03/2002 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
160221 2002 FL32 20/03/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160222 2002 GF24 15/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
160223 2002 GK46 02/04/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
160224 2002 GT59 08/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
160225 2002 GC60 08/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160226 2002 GZ93 09/04/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160227 2002 GK107 11/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160228 2002 GQ112 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160229 2002 GN144 11/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160230 2002 GY181 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
160231 2002 HA 16/04/2002 Kvistaberg UDAS 2,2 km MPC · JPL
160232 2002 HP7 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
160233 2002 JQ14 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160234 2002 JM23 08/05/2002 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
160235 2002 JP37 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
160236 2002 JH56 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160237 2002 JX100 14/05/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
160238 2002 JG111 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160239 2002 JR118 05/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
160240 2002 JO119 05/05/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
160241 2002 JO145 14/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
160242 2002 MX1 16/06/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
160243 2002 NM32 13/07/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
160244 2002 NN35 09/07/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
160245 2002 NZ56 14/07/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
160246 2002 OV2 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160247 2002 OF3 17/07/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160248 2002 ON7 20/07/2002 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
160249 2002 PH23 06/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160250 2002 PZ32 06/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
160251 2002 PF41 04/08/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
160252 2002 PW41 05/08/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
160253 2002 PH49 10/08/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160254 2002 PF69 11/08/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160255 2002 PJ131 14/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
160256 2002 PD149 10/08/2002 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 243 km MPC · JPL
160257 2002 QW24 28/08/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
160258 2002 QB25 28/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160259 Mareike 2002 QH53 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 5,3 km MPC · JPL
160260 2002 QZ104 26/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
160261 2002 RZ5 01/09/2002 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
160262 2002 RO8 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
160263 2002 RE13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 9,5 km MPC · JPL
160264 2002 RF64 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160265 2002 RH75 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
160266 2002 SO15 27/09/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
160267 2002 SY18 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160268 2002 SP20 26/09/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
160269 2002 SW51 17/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
160270 2002 TU59 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160271 2002 TN60 05/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160272 2002 TW64 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160273 2002 TS110 02/10/2002 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
160274 2002 TX118 03/10/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
160275 2002 TH130 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160276 2002 TH216 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
160277 2002 TX222 07/10/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160278 2002 TQ236 06/10/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
160279 2002 TJ376 06/10/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
160280 2002 UF5 28/10/2002 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
160281 2002 WO 21/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160282 2002 YL10 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160283 2003 AH38 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160284 2003 AX67 08/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160285 2003 AC83 12/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160286 2003 BC40 27/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
160287 2003 BO58 27/01/2003 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
160288 2003 BD65 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
160289 2003 BM66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
160290 2003 BV82 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
160291 2003 CP6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160292 2003 DM6 20/02/2003 Kvistaberg UDAS 940 m MPC · JPL
160293 2003 DK24 21/02/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
160294 2003 EB33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
160295 2003 EY49 10/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
160296 2003 FE12 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160297 2003 FV22 22/03/2003 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
160298 2003 FD72 26/03/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
160299 2003 FN90 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
160300 2003 FR91 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL