Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/161101–161200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161101 2002 PL154 09/08/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161102 2002 PU165 08/08/2002 Palomar A. Lowe 3,7 km MPC · JPL
161103 2002 PT169 08/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
161104 2002 PF174 08/08/2002 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
161105 2002 QS7 16/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161106 2002 QK14 26/08/2002 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
161107 2002 QR16 27/08/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
161108 2002 QT27 28/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161109 2002 QA46 29/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161110 2002 QA54 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,2 km MPC · JPL
161111 2002 QS56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,6 km MPC · JPL
161112 2002 QX57 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 4,6 km MPC · JPL
161113 2002 QX98 26/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
161114 2002 RC2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
161115 2002 RL2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
161116 2002 RL5 03/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
161117 2002 RO13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161118 2002 RB17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
161119 2002 RK17 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,8 km MPC · JPL
161120 2002 RH18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
161121 2002 RZ18 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
161122 2002 RH21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
161123 2002 RA37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
161124 2002 RH44 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
161125 2002 RY58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
161126 2002 RH61 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161127 2002 RW68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
161128 2002 RG77 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161129 2002 RG80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161130 2002 RL82 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
161131 2002 RR87 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161132 2002 RK96 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161133 2002 RR108 05/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
161134 2002 RJ111 06/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
161135 2002 RB116 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161136 2002 RT117 01/09/2002 Kvistaberg UDAS 4,5 km MPC · JPL
161137 2002 RN136 11/09/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
161138 2002 RD138 13/09/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
161139 2002 RJ150 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
161140 2002 RA152 12/09/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
161141 2002 RD152 12/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161142 2002 RG152 12/09/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161143 2002 RR161 12/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
161144 2002 RL202 13/09/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
161145 2002 RA204 14/09/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
161146 2002 RH245 15/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161147 2002 RW254 14/09/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161148 2002 SN15 27/09/2002 Palomar NEAT 7,8 km MPC · JPL
161149 2002 SA20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
161150 2002 SL25 28/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
161151 2002 SH27 29/09/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
161152 2002 SR28 27/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161153 2002 SF30 28/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
161154 2002 SV36 29/09/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
161155 2002 SY36 29/09/2002 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
161156 2002 SZ37 30/09/2002 Drebach Drebach Obs. 4,8 km MPC · JPL
161157 2002 SJ39 30/09/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161158 2002 ST52 18/09/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
161159 2002 SH57 30/09/2002 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
161160 2002 SZ66 30/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
161161 2002 TX 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
161162 2002 TH1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
161163 2002 TZ1 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
161164 2002 TE9 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
161165 2002 TH17 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
161166 2002 TD24 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161167 2002 TP26 02/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161168 2002 TQ33 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161169 2002 TY38 02/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161170 2002 TX47 02/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161171 2002 TY52 02/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
161172 2002 TH55 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
161173 2002 TW62 03/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,6 km MPC · JPL
161174 2002 TD68 07/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161175 2002 TX70 03/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161176 2002 TT75 01/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
161177 2002 TS89 03/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161178 2002 TM99 04/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
161179 2002 TQ100 04/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
161180 2002 TO105 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
161181 2002 TH110 02/10/2002 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
161182 2002 TO120 03/10/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
161183 2002 TV122 04/10/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
161184 2002 TL126 04/10/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161185 2002 TZ127 04/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161186 2002 TW135 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
161187 2002 TD139 04/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
161188 2002 TA157 05/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
161189 2002 TU179 13/10/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
161190 2002 TW180 14/10/2002 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
161191 2002 TZ183 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161192 2002 TN196 04/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 960 m MPC · JPL
161193 2002 TG199 06/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
161194 2002 TS206 04/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161195 2002 TS227 08/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
161196 2002 TN229 09/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
161197 2002 TU231 08/10/2002 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
161198 2002 TB237 06/10/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
161199 2002 TA245 07/10/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
161200 2002 TO254 09/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL