Danh sách tiểu hành tinh/160101–160200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160101 2000 RM23 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160102 2000 RX73 02/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160103 2000 RM104 06/09/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160104 2000 SG27 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160105 Gobi 2000 SK43 26/09/2000 Colleverde V. S. Casulli 1,5 km MPC · JPL
160106 2000 SS62 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160107 2000 SD98 23/09/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160108 2000 SY144 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160109 2000 SH148 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160110 2000 SW152 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160111 2000 SZ160 27/09/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160112 2000 SP189 22/09/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
160113 2000 SK216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160114 2000 SX216 26/09/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160115 2000 ST237 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160116 2000 SR241 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160117 2000 SY253 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160118 2000 SU268 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160119 2000 TM31 04/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160120 2000 UU7 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160121 2000 UZ44 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160122 2000 UT60 25/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160123 2000 UQ75 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160124 2000 UM98 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160125 2000 VF8 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160126 2000 WW94 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160127 2000 WX96 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160128 2000 XK19 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160129 2000 XP23 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
160130 2000 XU32 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160131 2000 XS45 15/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160132 2000 YJ7 20/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160133 2000 YZ60 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160134 2000 YP124 29/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
160135 2000 YB131 30/12/2000 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
160136 2001 BV10 20/01/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160137 2001 BU41 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160138 2001 CT35 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160139 2001 CK47 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160140 2001 DZ3 16/02/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
160141 2001 DW8 16/02/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
160142 2001 DG101 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
160143 2001 ED17 14/03/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160144 2001 FN52 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
160145 2001 FR88 26/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
160146 2001 HU22 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 8,1 km MPC · JPL
160147 2001 KN76 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 212 km MPC · JPL
160148 2001 KV76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie res · 122 km MPC · JPL
160149 2001 LC10 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160150 2001 MP30 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,2 km MPC · JPL
160151 2001 ND2 13/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
160152 2001 OS54 22/07/2001 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
160153 2001 OD59 21/07/2001 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
160154 2001 QD103 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160155 2001 QP138 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160156 2001 QA283 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
160157 2001 RZ19 07/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160158 2001 RS121 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160159 2001 SU79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160160 2001 SL116 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160161 2001 SF283 22/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160162 2001 SX345 23/09/2001 Haleakala NEAT 890 m MPC · JPL
160163 2001 TB209 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
160164 2001 TW252 14/10/2001 Apache Point SDSS 13 km MPC · JPL
160165 2001 UR 18/10/2001 Emerald Lane L. Ball 1,2 km MPC · JPL
160166 2001 UH88 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160167 2001 UH131 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160168 2001 UF145 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160169 2001 UJ149 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160170 2001 VM40 09/11/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160171 2001 VJ48 09/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160172 2001 VP78 15/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160173 2001 VR125 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160174 2001 WZ7 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160175 2001 WN28 17/11/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160176 2001 WN29 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160177 2001 WA58 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160178 2001 WK61 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160179 2001 WD75 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160180 2001 WH77 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160181 2001 WH88 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160182 2001 WJ102 19/11/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
160183 2001 XA73 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
160184 2001 XM114 13/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160185 2001 XF117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160186 2001 XB123 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160187 2001 XU165 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160188 2001 XA187 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160189 2001 XS194 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160190 2001 XA204 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160191 2001 XK212 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
160192 2001 YU11 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160193 2001 YH48 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160194 2001 YK67 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160195 2001 YF73 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
160196 2001 YT84 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160197 2001 YP139 24/12/2001 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
160198 2001 YH151 19/12/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
160199 2002 AJ45 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160200 2002 AT111 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL