Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/161001–161100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
161001 2002 CG310 06/02/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
161002 2002 CQ314 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161003 2002 DA2 19/02/2002 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
161004 2002 DV3 19/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
161005 2002 DV19 16/02/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161006 2002 EV2 10/03/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 1,6 km MPC · JPL
161007 2002 EL32 10/03/2002 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
161008 2002 EO40 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161009 2002 EP41 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161010 2002 EK46 11/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
161011 2002 EU47 12/03/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
161012 2002 EK65 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161013 2002 EF74 13/03/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161014 2002 ES80 13/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
161015 2002 EY86 09/03/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
161016 2002 EG92 13/03/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
161017 2002 EP106 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 14 km MPC · JPL
161018 2002 EU107 10/03/2002 Haleakala NEAT 19 km MPC · JPL
161019 2002 EM115 10/03/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
161020 2002 EK158 05/03/2002 Apache Point SDSS 12 km MPC · JPL
161021 2002 EC161 10/03/2002 Bohyunsan Bohyunsan Obs. 1,4 km MPC · JPL
161022 2002 EP161 14/03/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
161023 2002 FL2 19/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
161024 2002 FM7 23/03/2002 Uccle T. Pauwels 18 km MPC · JPL
161025 2002 FP11 16/03/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161026 2002 FP32 21/03/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
161027 2002 FM38 30/03/2002 Palomar NEAT 17 km MPC · JPL
161028 2002 GS7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
161029 2002 GJ42 04/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
161030 2002 GR62 08/04/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
161031 2002 GA65 08/04/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161032 2002 GP65 08/04/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
161033 2002 GW84 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161034 2002 GT93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161035 2002 GH95 09/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
161036 2002 GL101 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161037 2002 GV104 10/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161038 2002 GJ109 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
161039 2002 GY126 12/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
161040 2002 GQ155 13/04/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
161041 2002 GQ159 14/04/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
161042 2002 GO162 14/04/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
161043 2002 GL170 09/04/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
161044 2002 GG181 08/04/2002 Palomar NEAT 14 km MPC · JPL
161045 2002 GB182 14/04/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
161046 2002 HP3 16/04/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
161047 2002 JK1 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
161048 2002 JA6 05/05/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
161049 2002 JV12 08/05/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,1 km MPC · JPL
161050 2002 JE15 08/05/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161051 2002 JW24 08/05/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
161052 2002 JA29 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
161053 2002 JO32 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161054 2002 JD44 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161055 2002 JV46 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161056 2002 JG53 09/05/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
161057 2002 JL74 09/05/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
161058 2002 JK78 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
161059 2002 JE83 11/05/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
161060 2002 JZ85 11/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
161061 2002 JN99 13/05/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
161062 2002 JY102 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
161063 2002 JJ106 15/05/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161064 2002 JJ107 11/05/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
161065 2002 JR143 13/05/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
161066 2002 KB2 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
161067 2002 KE9 29/05/2002 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
161068 2002 KY11 17/05/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161069 2002 LG8 05/06/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161070 2002 LU14 06/06/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
161071 2002 LC25 02/06/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
161072 2002 LQ28 09/06/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
161073 2002 LH35 12/06/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 4,2 km MPC · JPL
161074 2002 LR37 12/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161075 2002 LR38 06/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
161076 2002 LY40 10/06/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
161077 2002 LB43 10/06/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
161078 2002 LE57 10/06/2002 Palomar NEAT 8,2 km MPC · JPL
161079 2002 LP61 14/06/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
161080 2002 MC1 19/06/2002 Campo Imperatore CINEOS 11 km MPC · JPL
161081 2002 NR2 05/07/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
161082 2002 NS8 01/07/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
161083 2002 NU23 09/07/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
161084 2002 NM64 02/07/2002 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
161085 2002 OR3 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
161086 2002 OZ3 17/07/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
161087 2002 OS8 19/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
161088 2002 OJ10 21/07/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
161089 2002 OY10 22/07/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
161090 2002 ON13 18/07/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
161091 2002 OR14 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
161092 Zsigmond 2002 OL28 29/07/2002 Palomar K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
161093 2002 PH44 05/08/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
161094 2002 PS45 09/08/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
161095 2002 PL56 09/08/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
161096 2002 PP92 14/08/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
161097 2002 PP111 14/08/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
161098 2002 PS118 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161099 2002 PN124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
161100 2002 PQ124 13/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL