Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/160901–161000

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160901 2001 SJ339 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160902 2001 SL342 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
160903 Shiokaze 2001 TO56 14/10/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 1,8 km MPC · JPL
160904 2001 TR102 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160905 2001 TL206 11/10/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160906 2001 UB12 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
160907 2001 UJ87 18/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
160908 2001 UM138 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160909 2001 UD217 24/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160910 2001 VO6 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160911 2001 VV54 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160912 2001 WU27 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160913 2001 WH47 16/11/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
160914 2001 XE13 09/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160915 2001 XO40 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160916 2001 XB44 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160917 2001 XA82 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160918 2001 XB88 14/12/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,6 km MPC · JPL
160919 2001 XL101 10/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160920 2001 XT109 11/12/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
160921 2001 XH115 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160922 2001 XN117 13/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160923 2001 XN135 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
160924 2001 XT140 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160925 2001 XA157 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160926 2001 XV172 14/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160927 2001 XV193 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160928 2001 XZ200 15/12/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160929 2001 XW237 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160930 2001 XF243 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160931 2001 XE248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160932 2001 YO 16/12/2001 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
160933 2001 YX26 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
160934 2001 YA63 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160935 2001 YV68 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160936 2001 YD84 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160937 2001 YM84 18/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160938 2001 YR104 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160939 2002 AJ2 03/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160940 2002 AK5 09/01/2002 Oizumi T. Kobayashi 1,5 km MPC · JPL
160941 2002 AM9 11/01/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 5,5 km MPC · JPL
160942 2002 AV33 12/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
160943 2002 AR34 10/01/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
160944 2002 AY37 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160945 2002 AD40 09/01/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
160946 2002 AA49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160947 2002 AX59 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160948 2002 AT76 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160949 2002 AD99 08/01/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
160950 2002 AK107 09/01/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160951 2002 AR110 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160952 2002 AG111 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160953 2002 AA116 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160954 2002 AF122 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160955 2002 AN126 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160956 2002 AU129 15/01/2002 Kingsnake J. V. McClusky 2,7 km MPC · JPL
160957 2002 AD142 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160958 2002 AS156 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160959 2002 AZ159 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160960 2002 AU162 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160961 2002 AW178 14/01/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160962 2002 AA182 05/01/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
160963 2002 AP182 05/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
160964 2002 AY201 08/01/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
160965 2002 BB5 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
160966 2002 BO7 18/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160967 2002 BQ15 19/01/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160968 2002 BP23 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160969 2002 BV25 23/01/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
160970 2002 CX10 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160971 2002 CM13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,6 km MPC · JPL
160972 2002 CX23 06/02/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
160973 2002 CO26 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160974 2002 CL38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160975 2002 CO38 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160976 2002 CV52 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160977 2002 CH59 12/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
160978 2002 CU60 06/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
160979 2002 CG67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160980 2002 CP70 07/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
160981 2002 CV74 07/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160982 2002 CH85 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160983 2002 CX96 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160984 2002 CQ104 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160985 2002 CK109 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160986 2002 CX113 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160987 2002 CV118 06/02/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160988 2002 CK131 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160989 2002 CY142 09/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160990 2002 CF167 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160991 2002 CP168 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160992 2002 CE192 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160993 2002 CR202 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
160994 2002 CS205 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
160995 2002 CN218 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160996 2002 CE239 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160997 2002 CO254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
160998 2002 CA255 06/02/2002 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 1,1 km MPC · JPL
160999 2002 CS296 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
161000 2002 CZ302 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also