Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/160801–160900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
160801 2000 UP90 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160802 2000 VP14 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160803 2000 VF26 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160804 2000 VQ28 01/11/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
160805 2000 VQ32 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160806 2000 VE42 01/11/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160807 2000 VB44 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
160808 2000 VJ46 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160809 2000 VJ51 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160810 2000 VE54 03/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160811 2000 VH55 03/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160812 2000 WN3 17/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160813 2000 WY14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160814 2000 WA42 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160815 2000 WV43 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
160816 2000 WO69 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
160817 2000 WK72 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160818 2000 WH95 21/11/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160819 2000 WE122 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160820 2000 WD125 26/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160821 2000 WH133 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160822 2000 WY149 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
160823 2000 WL180 27/11/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160824 2000 WU180 29/11/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160825 2000 WV196 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160826 2000 XT4 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
160827 2000 XA8 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160828 2000 XP27 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160829 2000 XU27 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160830 2000 XJ30 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160831 2000 XK39 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
160832 2000 YF12 19/12/2000 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
160833 2000 YN14 25/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
160834 2000 YD51 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
160835 2000 YY56 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
160836 2000 YS68 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160837 2000 YQ70 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160838 2000 YF79 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160839 2000 YG97 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
160840 2000 YG113 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160841 2000 YX117 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
160842 2000 YE142 21/12/2000 Kitt Peak DLS 3,4 km MPC · JPL
160843 2001 AC41 03/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
160844 2001 AB47 15/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160845 2001 AS48 04/01/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
160846 2001 BV56 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
160847 2001 BD68 31/01/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160848 2001 BN82 19/01/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 1,2 km MPC · JPL
160849 2001 CH15 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
160850 2001 CB20 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160851 2001 CX43 15/02/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160852 2001 CT44 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
160853 2001 DA11 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
160854 2001 DV25 17/02/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
160855 2001 DH81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
160856 2001 DU92 19/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 16 km MPC · JPL
160857 2001 EU21 15/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
160858 2001 FA121 26/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
160859 2001 FH122 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
160860 2001 FV142 23/03/2001 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
160861 2001 FE186 16/03/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
160862 2001 GD5 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
160863 2001 HG20 26/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160864 2001 HG51 23/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160865 2001 JK2 15/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
160866 2001 KM11 18/05/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
160867 2001 KS25 17/05/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160868 2001 KS32 24/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
160869 2001 KM39 22/05/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
160870 2001 KU55 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
160871 2001 KM66 22/05/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
160872 2001 NS6 11/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
160873 2001 NE14 14/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
160874 2001 NQ18 12/07/2001 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
160875 2001 OQ21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,2 km MPC · JPL
160876 2001 ON66 23/07/2001 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
160877 2001 OP77 26/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
160878 2001 OO82 27/07/2001 Palomar NEAT 9,3 km MPC · JPL
160879 2001 OC100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160880 2001 PJ10 08/08/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
160881 2001 PJ12 12/08/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
160882 2001 PC29 15/08/2001 Badlands Badlands Obs. 5,9 km MPC · JPL
160883 2001 QW2 16/08/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
160884 2001 QT39 16/08/2001 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
160885 2001 QF110 24/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
160886 2001 QB135 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
160887 2001 QD223 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
160888 2001 QT258 25/08/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
160889 2001 QX279 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
160890 2001 QH282 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,7 km MPC · JPL
160891 2001 RU82 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
160892 2001 RN112 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
160893 2001 RH116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160894 2001 SP87 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
160895 2001 SN107 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
160896 2001 SU199 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
160897 2001 SB257 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
160898 2001 SY262 24/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
160899 2001 SG287 22/09/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
160900 2001 SZ306 21/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL